Raporty bieżące

Np. 20/11/2019
Np. 20/11/2019
2019
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020 15 lis 2019 32/2019
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2019 31/2019
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji 30 paź 2019 30/2019
Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT 25 paź 2019 29/2019
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joint-venture 25 paź 2019 28/2019
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 02 paź 2019 27/2019
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 02 paź 2019 26/2019
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 06 sie 2019 25/2019
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku 31 lip 2019 24/2019
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 25 cze 2019 23/2019
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy 25 cze 2019 22/2019
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku 25 cze 2019 21/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku 25 cze 2019 20/2019
Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu 11 cze 2019 19/2019
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst 29 maj 2019 18/2019
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 29 maj 2019 17/2019
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku 27 maj 2019 16/2019
Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę 30 kwi 2019 15/2019
Emisja Obligacji Serii B 26 kwi 2019 14/2019
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji S 26 kwi 2019 13/2019
Przydział Obligacji Serii B 19 kwi 2019 12/2019
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej 16 kwi 2019 11/2019
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 10 kwi 2019 10/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku 01 kwi 2019 9/2019
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A 25 mar 2019 8/2019
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 mar 2019 7/2019
Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 14 mar 2019 6/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok 26 lut 2019 5/2019
Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu 07 lut 2019 4/2019
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku 23 sty 2019 3/2019
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019 23 sty 2019 2/2019
Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 17 sty 2019 1/2019
2018
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 18 gru 2018 35/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku 02 lis 2018 34/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku 31 paź 2018 33/2018
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji 24 paź 2018 32/2018
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie 11 paź 2018 31/2018
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 paź 2018 30/2018
Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r. 26 wrz 2018 29/2018
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 26 wrz 2018 28/2018
Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku 16 lip 2018 27/2018
Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 03 lip 2018 23/2018/K
Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz decyzja o nabyciu 17.331.023 akcji spółki Netia S.A. od Karswell Ltd. 02 lip 2018 26/2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń 28 cze 2018 25/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku 28 cze 2018 24/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku 28 cze 2018 23/2018
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 30 maj 2018 22/2018
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku 29 maj 2018 21/2018
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o. 24 maj 2018 20/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24 maj 2018 19/2018
Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A. 22 maj 2018 18/2018
Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu 14 maj 2018 17/2018
Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 11 maj 2018 16/2018
Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku 09 maj 2018 15/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Reddev 27 kwi 2018 14/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Karswell 27 kwi 2018 13/2018
Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 09 kwi 2018 12/2018
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 05 mar 2018 11/2018
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku 05 mar 2018 10/2018
Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. 02 mar 2018 9/2018
Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 23 lut 2018 8/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 7/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 6/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 5/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 4/2018
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019 23 sty 2018 3/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku 09 sty 2018 2/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku 09 sty 2018 1/2018
2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie – zawiadomienie drugie 21 gru 2017 30/2017
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018 20 gru 2017 29/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku 06 gru 2017 28/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie 06 gru 2017 27/2017
Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. 05 gru 2017 26/2017
Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A. 04 gru 2017 25/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy 04 gru 2017 24/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia S.A. 04 gru 2017 23/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie większej niż 66% ogólnej liczby 04 gru 2017 22/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 15 lis 2017 21/2017
Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 08 sie 2017 20/2017
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 lip 2017 19/2017
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 13 lip 2017 18/2017
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy 27 cze 2017 17/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku 27 cze 2017 16/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku 27 cze 2017 15/2017
Zawiadomienie drugie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ) , Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ) 02 cze 2017 14/2017
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 maj 2017 13/2017
Otrzymanie decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie 29 maj 2017 12/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2017 25 maj 2017 11/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ), Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ) 17 maj 2017 10/2017
Opinia Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 27 kwi 2017 9/2017
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 18 kwi 2017 8/2017
Planowany przedterminowy wykup obligacji i jego wpływ na skonsolidowany wynik za I kwartał 2017 12 kwi 2017 7/2017
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku 12 kwi 2017 6/2017
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2016 rok 01 mar 2017 5/2017
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku 27 sty 2017 4/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 stycznia 2017 roku 23 sty 2017 3/2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku 23 sty 2017 2/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze 09 sty 2017 1/2017
2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 19 gru 2016 38/2016
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze 19 gru 2016 37/2016
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2017 07 gru 2016 36/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2016 roku 10 lis 2016 35/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku 10 lis 2016 34/2016
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2016 33/2016
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 10 listopada 2016 roku 13 paź 2016 32/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 30 września 2016 roku 30 wrz 2016 31/2016
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 30 września 2016 roku 30 wrz 2016 30/2016
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 30 wrz 2016 29/2016
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 30 wrz 2016 28/2016
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie 29 wrz 2016 27/2016
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 14 wrz 2016 26/2016
Powołanie członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 25 sie 2016 25/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 25 sie 2016 24/2016
Rezygnacja członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 25 sie 2016 23/2016
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania 25 sie 2016 22/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2016 30 cze 2016 21/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku 30 cze 2016 20/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku 30 cze 2016 19/2016
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 cze 2016 18/2016
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 02 cze 2016 17/2016
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku 02 cze 2016 16/2016
Przystąpienie spółek zależnych do Umowy Kredytów 27 maj 2016 15/2016
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Midas S.A. przez spółkę pośrednio zależną 25 maj 2016 14/2016
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 23 maj 2016 13/2016
Moody’s Investors Service podwyższył rating Cyfrowego Polsatu 16 maj 2016 12/2016
Informacja o zamiarze nabycia akcji Midas S.A. w drodze przymusowego wykupu 05 maj 2016 11/2016
Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. 22 kwi 2016 10/2016
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pośrednio zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Polkomtel sp. z o.o.) 30 mar 2016 9/2016
Ogłoszenie przez spółkę pośrednio zależną wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. 29 lut 2016 8/2016
Pośrednie nabycie udziałów spółki Litenite Limited i akcji spółki Midas S.A. 29 lut 2016 7/2016
Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Midas S.A. 29 lut 2016 6/2016
Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Ortholuck Limited 29 lut 2016 5/2016
Umorzenie wszystkich niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu 01 lut 2016 4/2016
Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącego zawarcia transakcji zabezpieczających 01 lut 2016 2/2016/kor
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 29 sty 2016 3/2016
Zawarcie transakcji zabezpieczających 29 sty 2016 2/2016
Spłata przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu całości zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku 29 sty 2016 1/2016
2015
Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku 30 gru 2015 53/2015
Podjęcie decyzji dotyczących inwestycji w dalszy rozwój sieci 28 gru 2015 52/2015
Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A. 11 gru 2015 51/2015
Zmiany w składzie zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 09 gru 2015 50/2015
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2016 23 lis 2015 49/2015
Uzupełniająca informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku 03 lis 2015 48/2015
Polkomtel złożył wnioski rezerwacyjne w aukcji częstotliwości LTE 26 paź 2015 47/2015
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 28 wrz 2015 46/2015
Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu 25 wrz 2015 45/2015
Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku 21 wrz 2015 44/2015
Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. 21 wrz 2015 43/2015
Zawarcie znaczących umów finansowych 21 wrz 2015 42/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku 19 sie 2015 41/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku 19 sie 2015 40/2015
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 11 sie 2015 39/2015
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez Cyfrowy Polsat S.A. 22 lip 2015 38/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2015 22 lip 2015 37/2015
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 22 lip 2015 36/2015
Emisja obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 lip 2015 35/2015
Przydział obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 lip 2015 34/2015
Rozpoczęcie oferty obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 lip 2015 33/2015
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Redefine Sp. z o.o. 01 lip 2015 32/2015
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 29 cze 2015 31/2015
Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania 25 cze 2015 30/2015
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. 06 cze 2015 29/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2015 roku 18 maj 2015 28/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 18 maja 2015 roku 18 maj 2015 27/2015
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 30 kwi 2015 26/2015
Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. 30 kwi 2015 25/2015
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie 29 kwi 2015 24/2015
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 20 kwi 2015 23/2015
Dokonanie przez KDPW asymilacji akcji serii J z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym 16 kwi 2015 22/2015
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 14 kwi 2015 21/2015
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o. 14 kwi 2015 20/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J 13 kwi 2015 19/2015
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 03 kwi 2015 18/2015
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 03 kwi 2015 17/2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 kwi 2015 16/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku 02 kwi 2015 15/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 2 kwietnia 2015 roku 02 kwi 2015 14/2015
Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 mar 2015 13/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 mar 2015 12/2015
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 13 mar 2015 11/2015
Decyzja o zaprzestaniu udziału w aukcji w części dotyczącej bloków z częstotliwości 800 MHz 10 mar 2015 10/2015
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 06 mar 2015 9/2015
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku 06 mar 2015 8/2015
Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie zamówień na zakup pakietów danych 03 mar 2015 7/2015
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 21 sty 2015 6/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku 16 sty 2015 5/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2015 roku 16 sty 2015 4/2015
Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 sty 2015 3/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 sty 2015 2/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 sty 2015 1/2015
2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. 31 gru 2014 77/2014
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2015 30 gru 2014 76/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 19 gru 2014 75/2014
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego 18 gru 2014 74/2014
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 17 gru 2014 73/2014
Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych 25 lis 2014 72/2014
Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz 25 lis 2014 71/2014
Ujawnienie informacji opóźnionej 25 lis 2014 70/2014
Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 18 lis 2014 69/2014
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 04 lis 2014 68/2014
Zmiana w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 28 paź 2014 67/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2014 roku 24 wrz 2014 66/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 września 2014 roku 24 wrz 2014 65/2014
Informacja o zbyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 wrz 2014 64/2014
Polkomtel otrzymał decyzję o rezerwacji częstotliwości 09 wrz 2014 63/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 26 sie 2014 62/2014
Zawarcie transakcji zabezpieczających IRS 01 sie 2014 61/2014
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 31 lip 2014 60/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 11 lip 2014 59/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 11 lip 2014 58/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 08 lip 2014 57/2014
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu w związku z emisją akcji dla wspólników Metelem Holding Company Limited 20 cze 2014 56/2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 cze 2014 55/2014
Spłata zadłużenia oraz umorzenie obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 30 maj 2014 54/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 29 maj 2014 53/2014
Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 27 maj 2014 52/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 27 maj 2014 51/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Metelem Holding Company Limited 23 maj 2014 50/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 49/2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 48/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 47/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2014 46/2014
Rejestracja akcji serii I oraz J na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców; spełnienie się ostatniego warunku dla wypłaty przez Cyfrowy Polsat dywidendy za rok obrotowy 2013 14 maj 2014 45/2014
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J 13 maj 2014 44/2014
Moody's zmienił rating Cyfrowego Polsatu oraz nadał rating spółce Eileme 2 AB (publ), spółce zależnej Metelem Holding Company Limited 13 maj 2014 43/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii J 12 maj 2014 42/2014
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J 08 maj 2014 41/2014
Spełnienie się warunków dotyczących istotnej umowy, emisja warrantów subskrypcyjnych, emisja akcji oraz nabycie przez Cyfrowy Polsat udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited 08 maj 2014 40/2014
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 08 maj 2014 39/2014
Spłata przez Cyfrowy Polsat całości zadłużenia z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego z 2011 roku oraz zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych 08 maj 2014 38/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2014 07 maj 2014 37/2014
Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat 07 maj 2014 36/2014
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą - korekta 30 kwi 2014 35/2014/kor
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą 30 kwi 2014 35/2014
Decyzja Cyfrowego Polsatu o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited po przejęciu tej spółki przez Cyfrowy Polsat 30 kwi 2014 34/2014
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywidendy 29 kwi 2014 33/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 29 kwietnia 2014 roku 29 kwi 2014 32/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 kwietnia 2014 roku 29 kwi 2014 31/2014
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu 28 kwi 2014 30/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 24 kwi 2014 29/2014
Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat 17 kwi 2014 28/2014
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Cyfrowego Polsatu za rok 2013 16 kwi 2014 27/2014
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Cyfrowy Polsat S.A. 11 kwi 2014 26/2014
Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 roku 08 kwi 2014 25/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 kwietnia 2014 roku 04 kwi 2014 24/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 3 kwietnia 2014 roku 04 kwi 2014 23/2014
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu S.A. na potrzeby transakcji przejęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Limited 03 kwi 2014 22/2014
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 kwi 2014 21/2014
Decyzje dotyczące deklaracji wypłaty dywidendy 02 kwi 2014 20/2014
Zawarcie Porozumienia dot. świadczenia Usług Transmisji Danych z Mobyland Sp. z o.o. oraz zawarcie znaczącej umowy dot. świadczenia Usług Transmisji Danych 27 mar 2014 19/2014
Ujawnienie informacji opóźnionej 27 mar 2014 18/2014
Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego TiVi Foundation 13 mar 2014 17/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 07 mar 2014 16/2014
Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania 26 lut 2014 15/2014
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku 10 lut 2014 14/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 stycznia 2014 roku 25 sty 2014 13/2014
Oświadczenie Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. złożone w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 24 sty 2014 12/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku 23 sty 2014 11/2014
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 stycznia 2014 roku 23 sty 2014 10/2014
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 23 sty 2014 9/2014
Oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji serii I złożone Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Karswell, Sensor i Argumenol 23 sty 2014 8/2014
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 sty 2014 7/2014
Opinia prawna dotycząca art. 419 KSH oraz wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały przekazane akcjonariuszom w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20 sty 2014 6/2014
Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. 17 sty 2014 5/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2014 roku 17 sty 2014 4/2014
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 16 sty 2014 3/2014
Informacje udzielone akcjonariuszom spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych 14 sty 2014 2/2014
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. 02 sty 2014 1/2014
2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 20 gru 2013 28/2013
Umowa inwestycyjna z EBOiR 19 gru 2013 27/2013
Terminy publikacji raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2014 17 gru 2013 26/2013
Moody's podda przeglądowi ratingi Cyfrowego Polsatu z możliwością obniżenia 19 lis 2013 25/2013
Korekta raportu nr 24/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku dotyczącego podtrzymania ratingu na poziomie 'BB' przez Standard & Poor's Rating Services oraz obniżenia perspektywy ratingu do stabilnej 19 lis 2013 24/2013/kor
Standard & Poor's Rating Services obniżył perspektywę ratingu do stabilnej i podtrzymał rating na poziomie 'BB' 18 lis 2013 24/2013
Informacja o nowych umowach na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 15 lis 2013 23/2013
Warunkowa umowa nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited posiadającej pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel Sp. z o.o. 14 lis 2013 22/2013
Ujawnienie informacji opóźnionej 14 lis 2013 21/2013
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2013 roku 30 paź 2013 20/2013
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 18 paź 2013 19/2013
Przeniesienie praw własności intelektualnej między spółkami zależnymi 04 paź 2013 18/2013
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 20 wrz 2013 17/2013
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 10 wrz 2013 16/2013
Finalizacja transakcji nabycia spółki Polskie Media S.A. oraz transakcji sprzedaży RS TV S.A. 30 sie 2013 15/2013
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 28 cze 2013 14/2013
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 11 cze 2013 13/2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 11 czerwca 2013 roku 11 cze 2013 12/2013
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku 11 cze 2013 11/2013
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2013 10/2013
Rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 15 maj 2013 9/2013
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2013 26 kwi 2013 8/2013
Podpisanie warunkowych przedwstępnych umów nabycia akcji w spółce Polskie Media S.A. 28 mar 2013 7/2013
Stanowisko Zarządu spółki Cyfrowy Polsat SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowego Polsatu SA... 19 mar 2013 6/2013
Standard & Poor's Rating Services podwyższył perspektywę dla Cyfrowy Polsat S.A. i podtrzymał rating na poziomie 'BB' 26 lut 2013 5/2013
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 19 lut 2013 04/2013
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 13 lut 2013 03/2013
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. 02 sty 2013 02/2013
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. 01 sty 2013 01/2013
2012
Informacja o zbyciu akcji 15 gru 2012 33/2012
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów... 13 gru 2012 32/2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 grudnia 2012 roku 04 gru 2012 31/2012
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku 04 gru 2012 30/2012
Informacja o zbyciu akcji 30 lis 2012 29/2012
Informacja o zbyciu akcji 26 lis 2012 28/2012
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z.o.o. 15 lis 2012 27/2012
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2012 26/2012
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z.o.o. 31 paź 2012 25/2012
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. 19 paź 2012 24/2012
Porozumienie z Mobyland 28 wrz 2012 23/2012
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 29 sie 2012 22/2012
Podwyższenie ratingu przez Moody's Investors Service 23 lip 2012 21/2012
Informacja o zbyciu akcji 20 lip 2012 20/2012
Informacja o zbyciu akcji 10 lip 2012 19/2012
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 03 lip 2012 18/2012
Podwyższenie ratingu przez Standard & Poor's Rating Services 14 cze 2012 17/2012
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 06 cze 2012 16/2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 06 cze 2012 15/2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 5 czerwca 2012 roku 06 cze 2012 14/2012
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku 06 cze 2012 13/2012
Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego rozprowadzania programów z Vectra S.A. 05 cze 2012 12/2012
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2012 24 maj 2012 11/2012
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating... 24 maj 2012 10/2012
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 maj 2012 9/2012
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 18 kwi 2012 8/2012
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat SA... 24 mar 2012 7/2012
Informacja o transakcjach dotyczących akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz Pola Investments Ltd. 24 mar 2012 6/2012
Nabycie udziałów w spółkach tworzących serwis ipla 12 mar 2012 5/2012
Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych 24 sty 2012 4/2012
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd. 18 sty 2012 3/2012
Informacja o podpisaniu nowej umowy z Telewizją Polsat Sp. z o.o. 05 sty 2012 2/2012
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. 03 sty 2012 1/2012
2011
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited 17 gru 2011 65/2011
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2012 09 gru 2011 64/2011
Informacja o zbyciu akcji 31 paź 2011 63/2011
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2011 roku 07 paź 2011 62/2011
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. 01 wrz 2011 61/2011
Informacja o podpisaniu umowy licencyjnej z HBO Polska Sp. z o.o. 26 sie 2011 60/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 5 sierpnia 2011 roku 05 sie 2011 59/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku 05 sie 2011 58/2011
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 27 lip 2011 57/2011
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 20 lip 2011 56/2011
Moody's Investors Services przyznał ostateczny rating Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) 19 lip 2011 55/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie 19 lip 2011 54/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 06 lip 2011 53/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL Sp. z o.o. w Warszawie 05 lip 2011 52/2011
Korekta raportu nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dotyczącego dopuszczenia do obrotu i daty pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 05 lip 2011 48/2011/kor
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 51/2011
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 50/2011
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 49/2011
Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz o dacie pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 30 cze 2011 48/2011
Informacja o zbyciu akcji 29 cze 2011 47/2011
Informacja o zbyciu akcji 29 cze 2011 46/2011
Informacja o nabyciu akcji 29 cze 2011 45/2011
Informacja o podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej z Sony Pictures Entertainment Inc. 27 cze 2011 44/2011
Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki 22 cze 2011 43/2011
Zawiadomienie o decyzji sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy 21 cze 2011 42/2011
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 21 cze 2011 41/2011
Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-' oraz długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych... 17 cze 2011 40/2011
Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy 16 cze 2011 39/2011
Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia 11 cze 2011 38/2011
Korekta raportu nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku dotyczącego rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta 06 cze 2011 33/2011/kor
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mPunkt Polska S.A. 01 cze 2011 37/2011
Rejestracja akcji serii H w KDPW 27 maj 2011 36/2011
Wprowadzenie do obrotu akcji serii H oraz ustalenie daty pierwszego notowania 26 maj 2011 35/2011
Zawarcie istotnej umowy, emisja niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych, udzielenie gwarancji, ustanowienie zabezpieczeń oraz emisja obligacji Spółki 20 maj 2011 34/2011
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta 20 maj 2011 33/2011
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 19 maja 2011 roku 20 maj 2011 32/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku 20 maj 2011 31/2011
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW 11 maj 2011 30/2011
Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną... 07 maj 2011 29/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 maja 2011 roku 04 maj 2011 28/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku 04 maj 2011 27/2011
Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. wstępny długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-'... 03 maj 2011 26/2011
Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat... 03 maj 2011 25/2011
Niepubliczna oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 03 maj 2011 24/2011
Informacja o podpisaniu znaczących umów z Grupą TVN S.A. 29 kwi 2011 23/2011
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów... 28 kwi 2011 22/2011
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 22 kwi 2011 21/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 21 kwi 2011 20/2011
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku 21 kwi 2011 19/2011
Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, ... 21 kwi 2011 18/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 19 kwi 2011 17/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 15 kwi 2011 16/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie 15 kwi 2011 15/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 07 kwi 2011 14/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie 01 kwi 2011 13/2011
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 01 kwi 2011 12/2011
Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Cyfrowy Polsat oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 31 mar 2011 11/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 30 marca 2011 roku 30 mar 2011 10/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku 30 mar 2011 9/2011
Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 25 mar 2011 8/2011
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką mPunkt Polska S.A. 22 mar 2011 7/2011
Rejestracja połączenia transgranicznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Ltd 19 mar 2011 6/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03 mar 2011 5/2011
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów... 23 sty 2011 4/2011
Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A. 06 sty 2011 3/2011
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 06 sty 2011 2/2011
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. 04 sty 2011 1/2011
2010
Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 30 gru 2010 40/2010
Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 29 gru 2010 39/2010
Wniesienie aportu do spółki zależnej 21 gru 2010 38/2010
Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 17 gru 2010 37/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 17 grudnia 2010 roku 17 gru 2010 36/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2010 roku 17 gru 2010 35/2010
Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych 16 gru 2010 34/2010
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 07 gru 2010 33/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19 lis 2010 32/2010
Zawarcie znaczącej umowy przez Cyfrowy Polsat 15 lis 2010 31/2010
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku 29 paź 2010 30/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 15 września 2010 roku 16 wrz 2010 29/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010 roku 16 wrz 2010 28/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20 sie 2010 27/2010
Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd 13 sie 2010 26/2010
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd 31 lip 2010 25/2010
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 21 lip 2010 24/2010
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 14 lip 2010 23/2010
Informacja o darowiźnie akcji Cyfrowego Polsatu S.A. dokonanej przez członka Rady Nadzorczej 25 cze 2010 22/2010
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku 25 cze 2010 21/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r. 25 cze 2010 20/2010
Powołanie członków Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. na nową kadencję 25 cze 2010 19/2010
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. 24 cze 2010 18/2010
Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 04 cze 2010 17/2010
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. - korekta 28 maj 2010 16/2010/kor
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 28 maj 2010 16/2010
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy zaakceptowana przez Radę Nadzorczą 28 maj 2010 15/2010
Korekta skonsolidowanego/jednostkowego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy/Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 maj 2010 14/2010
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku 07 maj 2010 13/2010
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 13 kwi 2010 12/2010
Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z Nagravision SA (umowa znacząca) 31 mar 2010 11/2010
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu 31 mar 2010 10/2010
Informacja o transakcji sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 23 mar 2010 9/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2010 r. 09 mar 2010 8/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 8 marca 2010 roku 09 mar 2010 7/2010
Informacja o podpisaniu umów licencyjnych i aneksu do umowy licencyjnych z Telewizją Polsat S.A. (umowa znacząca) 18 lut 2010 6/2010
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 lut 2010 5/2010
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku 29 sty 2010 4/2010
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. 18 sty 2010 3/2010
Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego postępowania w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 12 sty 2010 2/2010
Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 06 sty 2010 1/2010
2009
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 roku (korekta) 19 paź 2009 14/2009/kor
Informacja o podpisaniu umów na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 10 paź 2009 31/2009
Wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 sie 2009 30/2009
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. 23 cze 2009 29/2009
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki 26 maj 2009 28/2009
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2009 r. 21 maj 2009 27/2009
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 14 maja 2009 roku. 15 maj 2009 24/2009
Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 15 maj 2009 26/2009
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2009 25/2009
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku. 24 kwi 2009 23/2009
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 kwi 2009 22/2009
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 kwi 2009 21/2009
Zakończenie wykonywania opcji sprzedaży akcji spółki Sferia S.A. 22 kwi 2009 20/2009
Korekta raportu bieżącego z dnia 17 kwietnia 2009 roku 20 kwi 2009 19/2009
Informacja o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 kwi 2009 18/2009
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane 15 kwi 2009 17/2009
Wszczęcie postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 15 kwi 2009 16/2009
Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 kwi 2009 15/2009
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku 23 mar 2009 14/2009
Wykonanie opcji sprzedaży akcji Spółki Sferia S.A. 13 mar 2009 13/2009
Objęcie akcji w Spółce Sferia S.A. 11 mar 2009 12/2009
Korekta raportu nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku - Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 02 mar 2009 11/2009
Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 27 lut 2009 10/2009
Informacja o podpisaniu aneksów do umów licencyjnych z TVN S.A. (umowa znacząca) 25 lut 2009 9/2009
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 06 lut 2009 08/2009
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu 30 sty 2009 7/2009
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmioty powiązane z członkami Zarządu Spółki 26 sty 2009 6/2009
Informacja o transakcji sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 19 sty 2009 5/2009
Informacja o transakcjach na akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. dokonanych przez członków Zarządu Spółki 14 sty 2009 4/2009
Informacja o nabyciu akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez członka Zarządu Spółki 09 sty 2009 3/2009
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r. 08 sty 2009 2/2009
Liczba abonentów korzystających z usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych na dzień 31 grudnia 2008 roku 07 sty 2009 1/2009
2008
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park 31 gru 2008 37/2008
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 24 gru 2008 36/2008
Spłata zadłużenia z tytułu umowy kredytowej zawartej pomiędzy Praga Business Park Sp. z o.o., spółką zależną Cyfrowy Polsat S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wygaśnięcie zabezpieczeń 16 gru 2008 35/2008
Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 26 lis 2008 34/2008
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lis 2008 33/2008
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 listopada 2008 r. 04 lis 2008 32/2008
Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektu uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 paź 2008 31/2008
Umowa na dostawę sprzętu odbiorczego z EIC Spain S.L. - umowa znacząca 07 paź 2008 30/2008
Umowy pożyczki pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. a Praga Business Park Sp. z o.o. 11 wrz 2008 29/2008
Korekta raportu bieżącego numer 11/2008 z dnia 11 maja 2008 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 r. 11 wrz 2008 28/2008
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. oraz przyjęcie planu połączenia 29 sie 2008 27/2008
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. 07 sie 2008 26/2008
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za I kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu 14 maja 2008 r. 07 sie 2008 25/2008
Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (umowa znacząca) 08 lip 2008 24/2008
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lip 2008 23/2008
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 22/2008
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 21/2008
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 20/2008
Zawarcie umowy o roamingu krajowym z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (umowa znacząca) 01 lip 2008 19/2008
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane na dzień 4 lipca 2008 r. 26 cze 2008 18/2008
Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 12 cze 2008 17/2008
Korekta raportu bieżącego numer 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku - Data spłata części kwoty głównej w ramach umowy kredytowej z dnia 9 października 2007 roku 09 cze 2008 16/2008
Spłata części kwoty głównej w ramach Umowy Kredytowej z dnia 9 października 2007 roku 06 cze 2008 15/2008
Odwołanie Stabilizacji 20 maj 2008 14/2008
Podsumowanie Oferty Globalnej 14 maj 2008 13/2008
Objęcie akcji Cyfrowego Polsatu przez Bank Austria Creditanstalt AG 11 maj 2008 12/2008
Terminy przekazywania raportów okresowych 11 maj 2008 11/2008
Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów 11 maj 2008 10/2008
Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego 06 maj 2008 9/2008
Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 30 kwi 2008 8/2008
Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 30 kwi 2008 7/2008
Informacja o przydziale akcji 30 kwi 2008 6/2008
Zawarcie umowy subemisji inwestycyjnej 25 kwi 2008 5/2008
Zatwierdzenie aneksów nr 9 i nr 10 do prospektu emisyjnego 25 kwi 2008 4/2008
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży oraz liczby Akcji Sprzedawanych 25 kwi 2008 3/2008
Sprostowanie raportu bieżącego nr 1/2008 18 kwi 2008 2/2008
Przystąpienie do systemu ESPI 10 kwi 2008 01/2008