Informacja o podpisaniu znaczących umów z Grupą TVN S.A.

Data: 
29 kwi 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 roku zostały podpisane umowy dotyczące dystrybucji kanałów telewizyjnych, pomiędzy Spółką oraz jej podmiotem zależnym Telewizja Polsat S.A., a TVN S.A. oraz jej podmiotami zależnymi ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Mango Media Sp. z o.o. (TVN).

Na mocy podpisanych umów Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie programów telewizyjnych nadawanych przez TVN, włączając w to TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, a także rozpocznie udostępnianie kanałów TVN CNBC i TVN w wersji HD i HD+1 oraz Telezakupy Mango.

Ponadto w ramach podpisanych umów ITI Neovision Sp z o.o. rozpocznie udostępnianie na platformie n kanałów: Polsat, Polsat HD, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, TV Biznes, Polsat JimJam, a w dalszej perspektywie również Polsat Sport News.

Umowy zostały zawarte na czas określony i obowiązują w okresie 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia Spółka oszacowała że łączna wartość podpisanych umów w okresie ich trwania może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając kryteria umowy znaczącej.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014