Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Data: 
04 sty 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych (Raporty) przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2010. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp.

Wykaz raportów

Podstawa prawna: § 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014