Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
15 mar 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2021
Ostatnia aktualizacja 15.03.2021