Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 364.244.418 56,95% 523.961.929 63,98%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 298.080.297 46,61% 457.797.808 55,90%
Reddev Investments Limited 298.080.287 46,61% 457.797.788 55,90%
Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. 64.011.733 10,01% 64.011.733 7,82%
Tipeca Consulting Limited*  2.152.388 0,34% 2.152.388 0,26%
Pozostali 275.301.598 43,05% 295.001.588 36,02%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

* Spółka objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

na dzień 8 listopada 2019 roku

Ostatnia aktualizacja 06.10.2020