Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 372.596.215 58,26% 532.313.726 65,00%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 306.432.094 47,91% 466.149.605 56,92%
Reddev Investments Limited 306.432.084 47,91% 466.149.585 56,92%
Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. 64.011.733 10,01% 64.011.733 7,82%
Tipeca Consulting Limited*  2.152.388 0,34% 2.152.388 0,26%
Pozostali 266.949.801 41,74% 286.649.791 35,00%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

* Spółka objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

na dzień 10 marca 2021 roku

Ostatnia aktualizacja 15.03.2021