Opis działalności

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Grupa Polsat jest największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce i liderem na polskim rynku rozrywki i telekomunikacji. W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi w następujących obszarach:

 • usług płatnej telewizji, oferowanych głównie przez Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji i czołową platformę satelitarną w Europie – oraz spółkę zależną Netia. Naszym klientom zapewniamy dostęp do około 170 kanałów nadawanych w technologiach satelitarnej, naziemnej i internetowej (IPTV, OTT), nowoczesnych usług OTT (np. Cyfrowy Polsat GO, PPV, VOD) oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online, oferując je w modelu subskrypcyjnym i transakcyjnym (PPV), jak również w wersji bezpłatnej, finansowanej przychodami reklamowymi;

 • usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również różne usługi dodane (VAS). Mobilne usługi telekomunikacyjne świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, a stacjonarne usługi telekomunikacyjne – głównie za pośrednictwem spółki zależnej Netia;

 • szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy w nowoczesnych technologiach LTE, LTE Advanced i 5G. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE oraz pierwszą w Polsce komercyjną sieć 5G, dzięki czemu nasi klienci cieszą się usługami najwyższej jakości;

 • szerokopasmowego Internetu stacjonarnego, oferowanego pod markami Netia i Plus w oparciu o infrastrukturę spółki zależnej Netia, dysponującej własnymi sieciami dostępowymi, w zasięgu których znajduje się ponad 2,7 mln lokali w około 180 polskich miejscowościach, jak również świadczącej usługi na bazie infrastruktury spółek Orange Polska oraz Nexera;

 • nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 34 popularne kanały telewizyjne, w tym kanał główny POLSAT, będący czołowym kanałem FTA
  w Polsce;

 • mediów internetowych. Należący do Grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. Inwestujemy również w rozwój portali tematycznych typu ‘Polsatnews.pl’ czy ‘Polsatsport.pl’. Wspólnie z Grupą Interia jesteśmy także jednym z wiodących podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej;

 • usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Naszą działalność prowadzimy głównie na terytorium Polski w ramach dwóch segmentów biznesowych: segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku.

Solidne wyniki finansowe 2019 r.

11,7 mld PLN

przychodów

4,2 mld PLN

EBITDA

 

 

 

1,3 mld PLN

wolnych przepływów pieniężnych

1,1 mld PLN

zysku netto

2,9x

dług netto/EBITDA

 • Stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych

 • Wysoka marżowość EBITDA powyżej średniej rynkowej

 • Bardzo wysoki poziom konwersji wyników finansowych na gotówkę

 • Gotowość do wypłaty stabilnej dywidendy

 • Zdolność do szybkiej redukcji zadłużenia

Ostatnia aktualizacja 10.09.2020