Opis działalności

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Grupa Polsat jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach:

 • usług płatnej telewizji cyfrowej, oferowanych głównie przez Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji i czołową platformę satelitarną w Europie. Naszym klientom zapewniamy dostęp do około 170 kanałów oraz nowoczesnych usług OTT (np. Cyfrowy Polsat GO, PPV, VOD) oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online, oferując je w modelu subskrypcyjnym i transakcyjnym (PPV), jak również w wersji bezpłatnej, finansowanej przychodami reklamowymi;
 • usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również różne usługi dodane (VAS). Mobilne usługi telekomunikacyjne świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, a stacjonarne usługi telekomunikacyjne – za pośrednictwem spółki zależnej Netia;
 • szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy w nowoczesnych technologiach LTE i LTE Advanced. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE w Polsce, a nasi klienci uzyskują najwyższe prędkości transmisji danych spośród ofert udostępnianych przez krajowych operatorów mobilnych;
 • szerokopasmowego Internetu stacjonarnego, oferowanego pod markami Netia i Plus w oparciu o infrastrukturę spółki zależnej Netia, dysponującej własnymi sieciami dostępowymi, w zasięgu których znajduje się ponad 2,5 mln lokali w około 180 polskich miejscowościach, jak również świadczącej usługi na bazie infrastruktury Orange Polska;
 • nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 34 popularne kanały telewizyjne, w tym kanał główny POLSAT, będący wiodącym kanałem FTA w Polsce;
 • usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Naszą działalność prowadzimy w ramach dwóch segmentów biznesowych: w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej głównie na terytorium Polski.

Solidne wyniki finansowe 2018 r.

10,7 mld PLN

przychodów

3,7 mld PLN

EBITDA

 

 

 

1,5 mld PLN

wolnych przepływów pieniężnych

0,8 mld PLN

zysku netto

2,7x

dług netto/EBITDA (wg SFA)

 • Stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych

 • Wysoka marżowość EBITDA powyżej średniej rynkowej

 • Bardzo wysoki poziom konwersji wyników finansowych na gotówkę

 • Gotowość do wypłaty stabilnej dywidendy

 • Szybka redukcja zadłużenia

Ostatnia aktualizacja 03.07.2019