Raporty Niefinansowe Grupy Polsat

Raport niefinansowy za 2019

wersja PDF >>

Raport niefinansowy za 2018

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2017

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2016

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2015

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2013

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2012

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Ostatnia aktualizacja 13.07.2020