W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,6 mln klientów, którym świadczymy 17,4 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

grupa_polsat_0.png

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)201520162017201820191Zmiana / %
Dane finansowe    
Przychody ze sprzedaży 9.823,0 9.729,8 9.828,6 10.686,1 11.676,1 9,3%
EBITDA 3.685,1 3.640,8 3.617,0 3.697,7 4.196,7 13,5%
Marża EBITDA 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9% 1,3 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej 1.985,8 1.669,3 1.834,0 1.727,0 1.967,0 13,9%
Zysk netto 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6 36,6%
Wydatki inwestycyjne2 583,1 590,4 739,1 928,4 1.231,6 32,7%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 5,9% 6,1% 7,5% 8,7% 10,5% 1,8 p.p.
Średnie zatrudnienie3 5.033 5.010 4.802 6.086 7.231 18,8%
Dane giełdowe  
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 13.353,7 15.732,8 15.899,1 14.428,2 17.868,9 23,8%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,82 1,60 1,48 1,28 1,74 35,9%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 20,88 24,60 24,86 22,56 27,94 23,8%

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 20152016201720182019
Łączna liczba RGU (tys.)(kontraktowe+przedpłacone) 16.469,7 16.524,9 16.522,6 16.906,1 17.386,3
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU (tys.) na koniec okresu, w tym: 12.614,7 13.254,6 13.685,0 14.259,3 14.728,8
   Płatna telewizja (tys.), w tym: 4.503,3 4.766,4 4.942,6 5.098,9 5.038,4
          Multiroom (tys.) 936,3 1.021,7 1.099,6 1.160,4 1.193,0
   Telefonia komórkowa (tys.) 6.516,6 6.730,4 6.932,7 7.345,2 7.894,6
   Internet (tys.) 1.594,7 1.757,7 1.809,7 1.815,1 1.795,7
Liczba klientów (tys.) 5.916,1 5.882,8 5.776,6 5.706,1 5.637,7
ARPU na klienta [PLN] 87,3 88,7 89,0 84,33 85,63
Churn na klienta 10,0% 8,3% 8,8% 7,6% 6,4%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,13 2,25 2,37 2,50 2,61
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu (tys.), w tym: 3.855,0 3.270,4 2.837,6 2.646,9 2.657,5
   Płatna telewizja (tys.) 32,0 79,3 79,6 95,7 161,2
   Telefonia komórkowa (tys.) 3.591,7 2.972,4 2.579,6 2.423,8 2.415,8
   Internet (tys.) 231,3 218,6 178,4 127,4 80,5
ARPU na RGU [PLN] 18,3 18,6 19,9 20,4 20,3
TELEWIZJA
Udział w oglądalności1 24,2% 24,1% 23,9% 24,3% 24,3%
Udział w rynku reklamy2 25,8% 26,7% 27,1% 27,2% 28,0%

[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2, analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom   
[3] Zgodnie z obowiązującym standardem MSSF 15

 

Ostatnia aktualizacja 27.08.2020