Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

20182019
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q
Łączna liczba RGU 1)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.579.337 16.698.622 16.851.153 16.906.133 16.973.770 17.058.921 17.266.759
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 13.796.153 13.929.804 14.057.045 14.259.264 14.330.995 14.451.610 14.587.869
Płatna telewizja, w tym: 4.984.391 5.027.520 5.038.210 5.098.917 5.077.221 5.058.740 5.033.398
Multiroom 1.114.833 1.127.285 1.141.820 1.160.353 1.167.983 1.173.866 1.180.891
Telefonia komórkowa

6.997.850

7.098.239

7.209.240

7.345.213

7.452.479

7.597.611 7.752.113
Internet 1.813.912 1.804.045 1.809.595 1.815.134 1.801.295 1.795.259 1.802.358
Liczba klientów 2) 5.743.832 5.724.492 5.712.151 5.706.147 5.672.790 5.652.912 5.644.291
ARPU na klienta zgodnie z MSSF 153) [PLN] 81,9

82,9

84,0

84,0

82,9

83,4 84,8
ARPU na klienta zgodnie z MSR 183) [PLN] 88,7 89,6 90,1 90,5 n/d n/d n/d
Churn na klienta 4) 8,5% 8,3% 7,9% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,40 2,43 2,46 2,50 2,53 2,56 2,58
Średnia liczba RGU, w tym: 13.741.811 13.858.205 13.995.952 14.159.632 14.283.823 14.381.445 14.515.058
Płatna telewizja, w tym: 4.963.830 5.013.604 5.029.344 5.070.219 5.090.723 5.066.146 5.036.833
Multiroom 1.108.316 1.121.333 1.134.327 1.149.795 1.164.591 1.171.425 1.177.222
Telefonia komórkowa 6.963.584 7.036.346 7.161.022 7.276.732 7.384.746 7.519.107 7.679.532
Internet 1.814.397 1.808.255 1.805.586 1.812.681 1.808.354 1.796.192 1.798.693
Średnia liczba klientów 5.760.338 5.732.091 5.717.882 5.708.353 5.688.071 5.662.168 5.649.225
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2.783.184 2.768.818 2.794.108 2.646.869 2.642.775 2.607.311 2.678.890
Płatna telewizja 75.159 59.722 91.261 95.685 144.586 87.176 142.886
Telefonia komórkowa 2.539.402 2.545.749 2.550.355 2.423.774 2.387.672 2.418.370 2.443.295
Internet 168.623 163.347 152.492 127.410 110.517 101.765 92.709
ARPU na RGU przedpłacone5) [PLN] 20,1 20,4 20,8 20,3 20,1 20,8 20,8
Średnia liczba RGU, w tym: 2.789.695 2.771.707 2.774.199 2.745.638 2.613.613 2.616.887 2.633.673
Płatna telewizja 58.222 69.503 58.358 95.346 91.940 113.249 94.727
Telefonia komórkowa

2.558.174

2.536.844

2.555.414

2.511.226

2.403.135

2.398.016 2.441.160
Internet 173.299 165.360 160.427 139.066 118.538 105.622 97.786

1) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
2) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 201520162017
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
Polsat - kanały tematyczne 10,52% 11,30% 12,44% 11,58% 11,67% 11,65% 11,65% 11,57% 11,53%
   TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
   TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
   Polsat2 1,42% 1,41% 1,56% 1,31% 1,37% 1,39% 1,63% 1,41% 1,27%
   Polsat Sport 0,35% 0,58% 0,75% 0,45% 0,45% 0,69% 0,37% 0,28% 0,23%
   Polsat Sport Extra 0,09% 0,12% 0,16% 0,12% 0,09% 0,11% 0,07% 0,09% 0,08%
   Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% 0,03%
   Polsat News 0,73% 0,85% 0,91% 0,86% 0,73% 0,77% 0,94% 0,78% 0,72%
   Polsat News 2 0,08% 0,10% 0,09% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,10%
   Polsat Café 0,39% 0,44% 0,42% 0,32% 0,34% 0,36% 0,46% 0,40% 0,42%
   Polsat Play 0,70% 0,67% 0,64% 0,65% 0,68% 0,68% 0,68% 0,66% 0,56%
   Polsat Film 0,74% 0,70% 0,80% 0,74% 0,86% 0,74% 0,77% 0,79% 0,76%
   Polsat JimJam 0,17% 0,14% 0,12% 0,22% 0,27% 0,20% 0,22% 0,26% 0,19%
   Polsat Crime&Investigation 0,10% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,14% 0,17% 0,13% 0,12%
   Polsat Food(6) 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,13%
   Polsat Viasat Explore 0,06% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10% 0,08% 0,13% 0,13% 0,12%
   Polsat Viasat History 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,16% 0,16% 0,15%
   Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
   Polsat Romans 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,16% 0,11%
   Disco Polo Music 0,23% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,26% 0,33% 0,26% 0,18%
   MUZO/TV 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,03%
   Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
   Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
   Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,03%
DTT
TVP1 8,86% 8,46% 7,51% 8,62% 8,14% 7,32% 7,05% 7,00% 7,41%
TVP2 8,37% 7,79% 6,97% 7,61% 7,40% 7,10% 6,88% 7,27% 7,19%
TVN - kanał główny 12,68% 12,20% 12,04% 12,68% 12,90% 12,69% 11,96% 13,32% 12,78%
TVP Info 1,24% 1,51% 1,70% 1,64% 1,26% 1,22% 1,49% 1,12% 1,22%
ATM Rozrywka 0,77% 0,89% 0,81% 0,88% 0,91% 0,81% 0,86% 0,90% 0,91%
Puls 2 1,88% 1,74% 1,91% 1,89% 2,00% 2,11% 2,01% 1,96% 1,93%
TV PULS 3,84% 3,76% 3,62% 3,61% 3,55% 3,76% 3,81% 3,81% 3,11%
Eska TV(1) 1,04% 0,89% 0,91% 0,82% 0,79% 0,90% 0,97% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,67% 0,45%
Polo TV 1,16% 1,47% 1,41% 1,34% 1,37% 1,29% 1,37% 1,32% 1,08%
TTV - Twoja Telewizja 1,56% 1,65% 1,90% 1,80% 1,88% 1,95% 2,03% 1,96% 1,98%
TVN7 3,25% 3,52% 3,35% 3,64% 3,29% 3,33% 3,53% 3,86% 3,44%
TVP Kultura 0,41% 0,39% 0,40% 0,41% 0,44% 0,43% 0,43% 0,35% 0,43%
TVP Historia 0,60% 0,64% 0,57% 0,61% 0,56% 0,48% 0,51% 0,52% 0,56%
TVP Polonia(8) 0,43% 0,49% 0,41% 0,38% 0,38% 0,41% 0,24% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,95% 1,07% 1,25% 1,08% 1,09% 0,96% 0,88% 0,82% 0,96%
TVP Regionalna 0,55% 0,59% 0,62% 0,57% 0,54% 0,58% 0,59% 0,53% 0,53%
TVP ABC 0,66% 0,65% 0,55% 0,71% 0,76% 0,75% 0,92% 1,12% 1,22%
Stopklatka 0,93% 0,96% 0,96% 0,95% 0,96% 1,06% 1,08% 1,14% 1,03%
Fokus TV 0,67% 0,66% 0,87% 0,81% 0,98% 0,93% 1,02% 0,84% 0,84%
Zoom TV n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,16%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,11% 0,16%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,16% 0,21%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,08%
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
Grupa Polsat 23,97% 24,65% 25,24% 24,78% 24,40% 25,45% 24,60% 25,07% 24,27%
Grupa TVN 21,76% 22,12% 21,96% 22,66% 22,54% 22,78% 22,61% 23,80% 23,84%
Grupa TVP 24,25% 23,86% 22,60% 24,10% 23,28% 21,71% 21,95% 21,22% 22,03%

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, prime time (17:00 - 23:00)

201520162017
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
Polsat - kanały tematyczne 9,76% 10,63% 11,57% 10,66% 11,10% 11,16% 10,91% 10,90% 11,38%
     TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
     TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
     Polsat2 1,09% 1,12% 1,22% 0,95% 1,02% 1,01% 1,14% 0,98% 0,86%
     Polsat Sport 0,35% 0,66% 0,78% 0,57% 0,64% 0,86% 0,54% 0,33% 0,26%
     Polsat Sport Extra 0,09% 0,09% 0,16% 0,13% 0,10% 0,12% 0,07% 0,08% 0,08%
     Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% 0,03%
     Polsat News 0,52% 0,67% 0,67% 0,63% 0,54% 0,60% 0,70% 0,58% 0,56%
     Polsat News 2  0,09% 0,13% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,11%
     Polsat Café 0,43% 0,45% 0,43% 0,34% 0,42% 0,41% 0,56% 0,46% 0,51%
     Polsat Play 0,56% 0,49% 0,44% 0,48% 0,52% 0,50% 0,47% 0,48% 0,40%
     Polsat Film 0,82% 0,79% 0,83% 0,78% 0,96% 0,82% 0,83% 0,83% 0,85%
     Polsat JimJam 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,16% 0,14% 0,16% 0,18% 0,13%
     Polsat Crime&Investigation 0,06% 0,07% 0,11% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08%
     Polsat Food(6) 0,06% 0,06% 0,11% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,11%
     Polsat Viasat Explore 0,06% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,06% 0,11% 0,11% 0,09%
     Polsat Viasat History 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,12% 0,08% 0,10%
     Polsat Viasat Nature 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
     Polsat Romans 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,13% 0,13% 0,09%
     Disco Polo Music 0,16% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 0,18% 0,26% 0,20% 0,14%
     MUZO.TV 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
     Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
     Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
     Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
DTT
TVP1 11,04% 11,26% 9,86% 10,90% 9,66% 9,60% 9,31% 9,32% 9,04%
TVP2 10,01% 9,24% 8,60% 9,51% 9,05% 8,43% 7,67% 9,02% 8,91%
TVN - kanał główny 14,02% 13,80% 13,96% 14,01% 14,81% 14,41% 14,05% 15,22% 14,44%
TVP Info 1,02% 1,18% 1,37% 1,30% 1,11% 0,98% 1,33% 0,95% 1,00%
ATM Rozrywka 0,64% 0,75% 0,68% 0,70% 0,74% 0,74% 0,80% 0,65% 0,63%
Puls 2 1,64% 1,60% 1,79% 1,70% 1,83% 1,90% 2,05% 1,87% 1,76%
TV PULS 3,98% 3,81% 3,55% 3,49% 3,39% 3,52% 3,91% 3,87% 3,20%
Eska TV(1) 0,71% 0,64% 0,70% 0,63% 0,61% 0,66% 0,68% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,44% 0,29%
Polo TV 0,79% 1,07% 1,04% 0,92% 0,97% 0,92% 1,06% 0,94% 0,76%
TTV - Twoja Telewizja 1,21% 1,14% 1,42% 1,32% 1,43% 1,45% 1,56% 1,46% 1,58%
TVN7 3,20% 3,47% 3,47% 4,07% 3,24% 3,23% 3,59% 3,76% 3,51%
TVP Kultura 0,39% 0,35% 0,41% 0,38% 0,43% 0,39% 0,38% 0,30% 0,39%
TVP Historia 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,50% 0,40% 0,41% 0,37% 0,46%
TVP Polonia(8) 0,33% 0,42% 0,41% 0,35% 0,34% 0,36% 0,23% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,77% 0,89% 1,05% 0,89% 0,95% 0,85% 0,72% 0,65% 0,82%
TVP Regionalna 0,65% 0,66% 0,78% 0,69% 0,61% 0,60% 0,73% 0,64% 0,65%
TVP ABC 0,58% 0,59% 0,50% 0,61% 0,69% 0,71% 0,84% 1,07% 1,18%
Stopklatka 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,86% 0,86% 0,91% 0,91% 0,87%
Fokus TV 0,55% 0,56% 0,80% 0,75% 0,86% 0,76% 0,81% 0,61% 0,65%
Zoom TV n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,15%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,10% 0,15%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,15% 0,18%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,06%
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
Grupa Polsat 24,54% 25,03% 25,70% 25,33% 25,42% 26,11% 24,85% 25,25% 24,79%
Grupa TVN 21,98% 22,25% 22,43% 22,94% 23,08% 22,98% 23,51% 24,37% 24,42%
Grupa TVP 27,43% 27,12% 25,65% 27,20% 25,70% 24,46% 24,17% 24,31% 24,60%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) Eska TV - od 1 października 2016 kanał nadawany w sieciach kablowych (zakończenie transmisji w DTT)
(2) 8TV - nowy kanał nadający od 1 października 2016 w systemie DTT, który wszedł w miejsce ESKA TV
(3) Nowa TV - nowy kanał nadający w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 9 listopada 2016
(4) WP TV i Metro TV - nowe kanały nadające w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 2 grudnia 2016
(5) od 2.01.2017 - Super Polsat zajął miejsce Polsat Sport News na MUX-2, który pod nazwą Polsat Sport News HD kontynuuje nadawanie w sieciach kablowo-satelitarnych
(6) od stycznia 2017 jako Food Network w Grupie TVN
(7) kanał nadaje od 10 lutego 2017, dane za okres monitorowania 
(8) od 19.07.2016 kanał przestał nadawać w systemie DTT

Ostatnia aktualizacja 01.04.2020