Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

201820192020
4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Łączna liczba RGU [tys.] 1)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.906,1 16.973,8 17.058,9 17.266,8 17.386,3 17.435,6
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 14.259,3 14.331,0 14.451,6 14.587,9 14,728,8 14,797,0
Płatna telewizja [tys.], w tym: 5.098,9 5.077,2 5.058,7 5.033,4 5.038,4 4,992,4
Multiroom [tys.] 1.160,4 1.168,0 1.173,9 1.180,9 1.193,0 1,187,2
Telefonia komórkowa [tys.]

7.345,2

7.452,5

7.597,6 7.752,1 7.894,6 8.016,5
Internet [tys.] 1.815,1 1.801,3 1.795,3 1.802,4 1.795,7 1.788,1
Liczba klientów [tys.] 2) 5.706,1 5.672,8 5.652,9 5.644,3 5.637,7 5.601,3
ARPU na klienta zgodnie z MSSF 153) [PLN]

84,0

82,9

83,4 84,8 85,6 85,4
ARPU na klienta zgodnie z MSR 183) [PLN] 90,5 n/d n/d n/d n/d n/d
Churn na klienta 4) 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 6,4% 6,6%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,50 2,53 2,56 2,58 2,61 2,64
Średnia liczba RGU [tys.], w tym: 14.159,6 14.283,8 14.381,4 14.515,1 14.660,3 14.774,1
Płatna telewizja [tys.], w tym: 5.070,2 5.090,7 5.066,1 5.036,8 5.039,4 5.018,6
Multiroom [tys.] 1.149,8 1.164,6 1.171,4 1.177,2 1.185,9 1.193,7
Telefonia komórkowa [tys.] 7.276,7 7.384,7 7.519,1 7.679,5 7.824,0 7.964,7
Internet [tys.] 1.812,7 1.808,4 1.796,2 1.798,7 1.796,9 1.790,8
Średnia liczba klientów [tys.] 5.708,4 5.688,1 5.662,2 5.649,2 5.641,3 5.626,0
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.646,9 2.642,8 2.607,3 2.678,9 2.657,5 2.638,6
Płatna telewizja [tys.] 95,7 144,6 87,2 142,9 161,2 172,0
Telefonia komórkowa [tys.] 2.423,8 2.387,7 2.418,4 2.443,3 2.415,8 2.393,4
Internet [tys.] 127,4 110,5 101,8 92,7 80,5 73,3
ARPU na RGU przedpłacone5) [PLN] 20,3 20,1 20,8 20,8 20,3 20,7
Średnia liczba RGU [tys.], w tym: 2.745,6 2.613,6 2.616,9 2.633,7 2.656,7 2.604,7
Płatna telewizja [tys.] 95,3 91,9 113,2 94,7 145,3 122,5
Telefonia komórkowa [tys.]

2.511,2

2.403,1

2.398,0 2.441,2 2.425,3 2.405,8
Internet [tys.] 139,1 118,5 105,6 97,8 86,1 76,5

1) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
2) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 201520162017
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
Polsat - kanały tematyczne 10,52% 11,30% 12,44% 11,58% 11,67% 11,65% 11,65% 11,57% 11,53%
   TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
   TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
   Polsat2 1,42% 1,41% 1,56% 1,31% 1,37% 1,39% 1,63% 1,41% 1,27%
   Polsat Sport 0,35% 0,58% 0,75% 0,45% 0,45% 0,69% 0,37% 0,28% 0,23%
   Polsat Sport Extra 0,09% 0,12% 0,16% 0,12% 0,09% 0,11% 0,07% 0,09% 0,08%
   Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% 0,03%
   Polsat News 0,73% 0,85% 0,91% 0,86% 0,73% 0,77% 0,94% 0,78% 0,72%
   Polsat News 2 0,08% 0,10% 0,09% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,10%
   Polsat Café 0,39% 0,44% 0,42% 0,32% 0,34% 0,36% 0,46% 0,40% 0,42%
   Polsat Play 0,70% 0,67% 0,64% 0,65% 0,68% 0,68% 0,68% 0,66% 0,56%
   Polsat Film 0,74% 0,70% 0,80% 0,74% 0,86% 0,74% 0,77% 0,79% 0,76%
   Polsat JimJam 0,17% 0,14% 0,12% 0,22% 0,27% 0,20% 0,22% 0,26% 0,19%
   Polsat Crime&Investigation 0,10% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,14% 0,17% 0,13% 0,12%
   Polsat Food(6) 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,13%
   Polsat Viasat Explore 0,06% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10% 0,08% 0,13% 0,13% 0,12%
   Polsat Viasat History 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,16% 0,16% 0,15%
   Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
   Polsat Romans 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,16% 0,11%
   Disco Polo Music 0,23% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,26% 0,33% 0,26% 0,18%
   MUZO/TV 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,03%
   Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
   Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
   Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,03%
DTT
TVP1 8,86% 8,46% 7,51% 8,62% 8,14% 7,32% 7,05% 7,00% 7,41%
TVP2 8,37% 7,79% 6,97% 7,61% 7,40% 7,10% 6,88% 7,27% 7,19%
TVN - kanał główny 12,68% 12,20% 12,04% 12,68% 12,90% 12,69% 11,96% 13,32% 12,78%
TVP Info 1,24% 1,51% 1,70% 1,64% 1,26% 1,22% 1,49% 1,12% 1,22%
ATM Rozrywka 0,77% 0,89% 0,81% 0,88% 0,91% 0,81% 0,86% 0,90% 0,91%
Puls 2 1,88% 1,74% 1,91% 1,89% 2,00% 2,11% 2,01% 1,96% 1,93%
TV PULS 3,84% 3,76% 3,62% 3,61% 3,55% 3,76% 3,81% 3,81% 3,11%
Eska TV(1) 1,04% 0,89% 0,91% 0,82% 0,79% 0,90% 0,97% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,67% 0,45%
Polo TV 1,16% 1,47% 1,41% 1,34% 1,37% 1,29% 1,37% 1,32% 1,08%
TTV - Twoja Telewizja 1,56% 1,65% 1,90% 1,80% 1,88% 1,95% 2,03% 1,96% 1,98%
TVN7 3,25% 3,52% 3,35% 3,64% 3,29% 3,33% 3,53% 3,86% 3,44%
TVP Kultura 0,41% 0,39% 0,40% 0,41% 0,44% 0,43% 0,43% 0,35% 0,43%
TVP Historia 0,60% 0,64% 0,57% 0,61% 0,56% 0,48% 0,51% 0,52% 0,56%
TVP Polonia(8) 0,43% 0,49% 0,41% 0,38% 0,38% 0,41% 0,24% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,95% 1,07% 1,25% 1,08% 1,09% 0,96% 0,88% 0,82% 0,96%
TVP Regionalna 0,55% 0,59% 0,62% 0,57% 0,54% 0,58% 0,59% 0,53% 0,53%
TVP ABC 0,66% 0,65% 0,55% 0,71% 0,76% 0,75% 0,92% 1,12% 1,22%
Stopklatka 0,93% 0,96% 0,96% 0,95% 0,96% 1,06% 1,08% 1,14% 1,03%
Fokus TV 0,67% 0,66% 0,87% 0,81% 0,98% 0,93% 1,02% 0,84% 0,84%
Zoom TV n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,16%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,11% 0,16%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,16% 0,21%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,08%
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
Grupa Polsat 23,97% 24,65% 25,24% 24,78% 24,40% 25,45% 24,60% 25,07% 24,27%
Grupa TVN 21,76% 22,12% 21,96% 22,66% 22,54% 22,78% 22,61% 23,80% 23,84%
Grupa TVP 24,25% 23,86% 22,60% 24,10% 23,28% 21,71% 21,95% 21,22% 22,03%

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, prime time (17:00 - 23:00)

201520162017
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
Polsat - kanały tematyczne 9,76% 10,63% 11,57% 10,66% 11,10% 11,16% 10,91% 10,90% 11,38%
     TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
     TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
     Polsat2 1,09% 1,12% 1,22% 0,95% 1,02% 1,01% 1,14% 0,98% 0,86%
     Polsat Sport 0,35% 0,66% 0,78% 0,57% 0,64% 0,86% 0,54% 0,33% 0,26%
     Polsat Sport Extra 0,09% 0,09% 0,16% 0,13% 0,10% 0,12% 0,07% 0,08% 0,08%
     Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% 0,03%
     Polsat News 0,52% 0,67% 0,67% 0,63% 0,54% 0,60% 0,70% 0,58% 0,56%
     Polsat News 2  0,09% 0,13% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,11%
     Polsat Café 0,43% 0,45% 0,43% 0,34% 0,42% 0,41% 0,56% 0,46% 0,51%
     Polsat Play 0,56% 0,49% 0,44% 0,48% 0,52% 0,50% 0,47% 0,48% 0,40%
     Polsat Film 0,82% 0,79% 0,83% 0,78% 0,96% 0,82% 0,83% 0,83% 0,85%
     Polsat JimJam 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,16% 0,14% 0,16% 0,18% 0,13%
     Polsat Crime&Investigation 0,06% 0,07% 0,11% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08%
     Polsat Food(6) 0,06% 0,06% 0,11% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,11%
     Polsat Viasat Explore 0,06% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,06% 0,11% 0,11% 0,09%
     Polsat Viasat History 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,12% 0,08% 0,10%
     Polsat Viasat Nature 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
     Polsat Romans 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,13% 0,13% 0,09%
     Disco Polo Music 0,16% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 0,18% 0,26% 0,20% 0,14%
     MUZO.TV 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
     Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
     Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
     Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
DTT
TVP1 11,04% 11,26% 9,86% 10,90% 9,66% 9,60% 9,31% 9,32% 9,04%
TVP2 10,01% 9,24% 8,60% 9,51% 9,05% 8,43% 7,67% 9,02% 8,91%
TVN - kanał główny 14,02% 13,80% 13,96% 14,01% 14,81% 14,41% 14,05% 15,22% 14,44%
TVP Info 1,02% 1,18% 1,37% 1,30% 1,11% 0,98% 1,33% 0,95% 1,00%
ATM Rozrywka 0,64% 0,75% 0,68% 0,70% 0,74% 0,74% 0,80% 0,65% 0,63%
Puls 2 1,64% 1,60% 1,79% 1,70% 1,83% 1,90% 2,05% 1,87% 1,76%
TV PULS 3,98% 3,81% 3,55% 3,49% 3,39% 3,52% 3,91% 3,87% 3,20%
Eska TV(1) 0,71% 0,64% 0,70% 0,63% 0,61% 0,66% 0,68% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,44% 0,29%
Polo TV 0,79% 1,07% 1,04% 0,92% 0,97% 0,92% 1,06% 0,94% 0,76%
TTV - Twoja Telewizja 1,21% 1,14% 1,42% 1,32% 1,43% 1,45% 1,56% 1,46% 1,58%
TVN7 3,20% 3,47% 3,47% 4,07% 3,24% 3,23% 3,59% 3,76% 3,51%
TVP Kultura 0,39% 0,35% 0,41% 0,38% 0,43% 0,39% 0,38% 0,30% 0,39%
TVP Historia 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,50% 0,40% 0,41% 0,37% 0,46%
TVP Polonia(8) 0,33% 0,42% 0,41% 0,35% 0,34% 0,36% 0,23% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,77% 0,89% 1,05% 0,89% 0,95% 0,85% 0,72% 0,65% 0,82%
TVP Regionalna 0,65% 0,66% 0,78% 0,69% 0,61% 0,60% 0,73% 0,64% 0,65%
TVP ABC 0,58% 0,59% 0,50% 0,61% 0,69% 0,71% 0,84% 1,07% 1,18%
Stopklatka 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,86% 0,86% 0,91% 0,91% 0,87%
Fokus TV 0,55% 0,56% 0,80% 0,75% 0,86% 0,76% 0,81% 0,61% 0,65%
Zoom TV n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,15%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,10% 0,15%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,15% 0,18%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,06%
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
Grupa Polsat 24,54% 25,03% 25,70% 25,33% 25,42% 26,11% 24,85% 25,25% 24,79%
Grupa TVN 21,98% 22,25% 22,43% 22,94% 23,08% 22,98% 23,51% 24,37% 24,42%
Grupa TVP 27,43% 27,12% 25,65% 27,20% 25,70% 24,46% 24,17% 24,31% 24,60%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) Eska TV - od 1 października 2016 kanał nadawany w sieciach kablowych (zakończenie transmisji w DTT)
(2) 8TV - nowy kanał nadający od 1 października 2016 w systemie DTT, który wszedł w miejsce ESKA TV
(3) Nowa TV - nowy kanał nadający w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 9 listopada 2016
(4) WP TV i Metro TV - nowe kanały nadające w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 2 grudnia 2016
(5) od 2.01.2017 - Super Polsat zajął miejsce Polsat Sport News na MUX-2, który pod nazwą Polsat Sport News HD kontynuuje nadawanie w sieciach kablowo-satelitarnych
(6) od stycznia 2017 jako Food Network w Grupie TVN
(7) kanał nadaje od 10 lutego 2017, dane za okres monitorowania 
(8) od 19.07.2016 kanał przestał nadawać w systemie DTT

Ostatnia aktualizacja 01.07.2020