Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

20192020
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q
Łączna liczba RGU [tys.] 1)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.973,8 17.058,9 17.266,8 17.386,3 17.435,6 17.504,7 17.840,1
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 14.331,0 14.451,6 14.587,9 14.728,8 14.797,0 14.979,5 15.168,9
Płatna telewizja [tys.], w tym: 5.077,2 5.058,7 5.033,4 5.038,4 4.992,4 5.000,7 5.010,4
Multiroom [tys.] 1.168,0 1.173,9 1.180,9 1.193,0 1.187,2 1.197,5 1.200,6
Telefonia komórkowa [tys.]

7.452,5

7.597,6 7.752,1 7.894,6 8.016,5 8.188,8 8.366,9
Internet [tys.] 1.801,3 1.795,3 1.802,4 1.795,7 1.788,1 1.790,0 1.791,6
Liczba klientów [tys.] 2) 5.672,8 5.652,9 5.644,3 5.637,7 5.601,3 5.587,1 5.569,7
ARPU na klienta zgodnie z MSSF 153) [PLN]

82,9

83,4 84,8 85,6 85,4 86,5 86,9
ARPU na klienta zgodnie z MSR 183) [PLN] n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Churn na klienta 4) 7,2% 7,0% 6,8% 6,4% 6,6% 6,4% 6,1%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,53 2,56 2,58 2,61 2,64 2,68 2,72
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.642,8 2.607,3 2.678,9 2.657,5 2.638,6 2.525,2 2.671,2
Płatna telewizja [tys.] 144,6 87,2 142,9 161,2 172,0 93,3 158,1
Telefonia komórkowa [tys.] 2.387,7 2.418,4 2.443,3 2.415,8 2.393,4 2.364,2 2.449,2
Internet [tys.] 110,5 101,8 92,7 80,5 73,3 67,7 63,9
ARPU na RGU przedpłacone5) [PLN] 20,1 20,8 20,8 20,3 20,7 21,4 21,5

1) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
2) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 20192020
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q
Polsat - kanał główny 11,20% 11,38% 10,97% 10,43% 9,90% 9,18%
Polsat - kanały tematyczne 12,17% 13,56% 13,84% 13,76% 13,36% 13,86%
   TV4 3,36% 3,67% 3,30% 3,65% 3,51% 3,22%
TV6 1,60% 1,62% 1,68% 1,63% 1,85% 1,57%
Polsat2 1,12% 1,29% 1,44% 1,28% 1,13% 1,32%
Polsat Sport 0,16% 0,37% 0,64% 0,29% 0,15% 0,12%
Polsat Sport Extra 0,06% 0,08% 0,10% 0,07% 0,05% 0,05%
   Polsat Sport News 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02%
   Polsat News 0,60% 0,71% 0,80% 0,84% 1,45% 1,91%
   Polsat News 2 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
   Polsat Café 0,32% 0,39% 0,44% 0,43% 0,36% 0,39%
   Polsat Play 0,60% 0,53% 0,59% 0,79% 0,54% 0,63%
   Polsat Film 0,65% 0,72% 0,71% 0,83% 0,82% 0,83%
   Poslat Seriale(1) 0,11% 0,13% 0,18% 0,13% 0,12% 0,24%
   Disco Polo Music 0,18% 0,21% 0,17% 0,17% 0,11% 0,15%
   Polsat Muisc HD 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06%
   Polsat Spprt Fight 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04%
   Super Polsat  0,95% 1,11% 1,13% 1,20% 1,34% 1,39%
   Polsat Doku 0,08% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,11%
   Eska TV 0,66% 0,72% 0,66% 0,59% 0,52% 0,63%
   Eska TV Extra 0,06% 0,07% 0,06% 0,09% 0,09% 0,11%
   Eska Rock TV 0,06% 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,03%
   Polo TV 0,94% 1,01% 1,04% 0,99% 0,63% 0,61%
   Vox Music TV 0,08% 0,11% 0,08% 0,09% 0,09% 0,12%
   Superstacja 0,09% 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02%
   Eleven Sports 1 0,23% 0,28% 0,25% 0,23% 0,17% 0,11%
   Eleven Sports 1 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,04% 0,02%
   Polsat Games 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%
   Polsat Rodzina 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02% 0,05%
Kanały partnerskie
Focus TV 0,88% 0,80% 0,86% 0,94% 0,97% 1,11%
Nowa TV 0,35% 0,22% 0,22% 0,27% 0,33% 0,31%
Polsat Viasat History 0,17% 0,18% 0,20% 0,16% 0,12% 0,16%
CI Polsat 0,11% 0,17% 0,23% 0,28% 0,16% 0,11%
Polsat Jim Jam 0,19% 0,17% 0,19% 0,21% 0,18% 0,17%
Polsat Viasat Explore 0,11% 0,09% 0,11% 0,14% 0,10% 0,11%
Polsat Viasat Nature 0,02% 0,04% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04%
Polsat Comedy Central Extra n/d n/d n/d n/d 0,21% 0,34%
DTT
TVP1 6,71% 5,92% 6,21% 6,23% 6,33% 5,42%
TVP2 7,42% 6,99% 6,68% 7,63% 7,73% 5,64%
TVN - kanał główny 11,37% 10,82% 10,95% 11,13% 9,65% 9,90%
TVP Info 1,31% 1,52% 1,78% 1,66% 2,39% 2,80%
ATM Rozrywka 0,76% 0,83% 0,97% 0,71% 0,60% 0,62%
Puls 2 2,28% 2,08% 1,93% 2,10% 2,18% 2,32%
TV PULS 3,80% 3,74% 3,55% 4,01% 3,78% 3,93%
Eska TV 0,66% 0,72% 0,66% 0,59% 0,52% 0,63%
Polo TV 0,94% 1,01% 1,04% 0,99% 0,63% 0,61%
TTV - Twoja Telewizja 3,24% 3,42% 3,28% 3,40% 3,29% 3,74%
TVN7 3,61% 3,99% 3,35% 3,68% 4,14% 4,51%
TVP Kultura 0,37% 0,34% 0,38% 0,22% 0,20% 0,19%
TVP Historia 0,51% 0,51% 0,48% 0,45% 0,47% 0,37%
TVP Rozrywka 0,50% 0,43% 0,46% 0,52% 0,41% 0,45%
TVP3 0,53% 0,53% 0,63% 0,63% 0,62% 0,65%
TVP ABC 1,50% 1,24% 1,36% 1,29% 0,99% 1,09%
TVP Sport 1,15% 1,12% 1,24% 0,93% 0,65% 0,27%
Stopklatka 0,90% 0,90% 0,99% 1,03% 1,03% 1,14%
Fokus TV 0,88% 0,80% 0,86% 0,94% 0,97% 1,11%
Zoom TV 0,52% 0,52% 0,48% 0,56% 0,58% 0,61%
Nowa TV 0,35% 0,22% 0,22% 0,27% 0,33% 0,31%
Metro TV 0,36% 0,33% 0,28% 0,35% 0,41% 0,39%
WP TV 0,47% 0,39% 0,49% 0,58% 0,72% 0,66%
Polsat - kanał główny 11,20% 11,38% 10,98% 10,43% 9,90% 9,18%
TV4 3,36% 3,67% 3,30% 3,65% 3,51% 3,22%
TV6 1,60% 1,62% 1,68% 1,63% 1,85% 1,57%
Super Polsat 0,95% 1,10% 1,13% 1,20% 1,34% 1,39%
Grupa Polsat 23,36% 24,94% 24,82% 24,18% 23,35% 23,04%
Grupa TVN 27,78% 26,96% 25,97% 26,10% 26,43% 27,33%
Grupa TVP 21,97% 20,74% 21,55% 21,74% 21,96% 19,27%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) do 5.04.2020 jako Polsat Romans

Ostatnia aktualizacja 04.01.2021