GSM Meetings

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

9 stycznia 2018 roku, godz. 11.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” informujemy, że na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczone nagranie wideo obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.01.2018

Strony

Subscribe to RSS - GSM Meetings