Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
25 maj 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

25 maja 2020 roku, godz. 11.00 
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

Informujemy, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia były transmitowane online, a nagranie wideo obrad zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”. 

TytułRodzaj plikuRozmiar
INFORMACJE ZWIĄZANE Z NWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ application-pdf.png [703 KB]
Proponowane brzmienie tekstu jednolitego Statutu application-pdf.png [326 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [449 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [115 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [398 KB]
WYNIKI:
Treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2020 roku application-pdf.png [460 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 25 maja 2020 roku application-pdf.png [423 KB]
Zapis walnego zgromadzenia (link)
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Regulamin WZ application-pdf.png [95 KB]
Statut application-pdf.png [266 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.05.2020