Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
23 lip 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

23 lipca 2020 roku, godz. 11.00 
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

Nagranie wideo obrad zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”. 

TytułRodzaj plikuRozmiar
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [152 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [508 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [115 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [850 KB]
WYNIKI:
Treść uchwał podjętych w dniu 23 lipca 2020 roku application-pdf.png [514 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 lipca 2020 roku application-pdf.png [424 KB]
Zapis walnego zgromadzenia (link)
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 application-pdf.png [269 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku application-pdf.png [5,3 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku application-pdf.png [4,0 MB]
Regulamin WZ application-pdf.png [95 KB]
Statut application-pdf.png [306 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 18.06.2021