Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają następujące Komitety: Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

  • Pan Marek Grzybowski (Przewodniczący Komitetu Audytu)
  • Pan Tomasz Szeląg
  • Pan Paweł Ziółkowski

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzą:

  • Pan Tomasz Szeląg (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń)
  • Pan Marek Kapuściński
Ostatnia aktualizacja 24.07.2020