Pomoc dzieciom - Fundacja Polsat

Od ponad 23 lat Fundacja POLSAT czyni nieprzerwanie wysiłki, aby poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych pacjentów w Polsce. 

Wyjątkowe miejsce w myśleniu o wpływie społecznym Grupy Cyfrowy Polsat zajmują dzieci. Od ponad 23 lat Fundacja Polsat czyni nieprzerwanie wysiłki, aby poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych pacjentów w Polsce – zgodnie ze swoją misją: ‘Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie najmłodszych”.

img_0264_0.jpg

fot.Fundacja Polsat

Fundacja rozumie, że choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących.

Wybrane projekty z zaangażowaniem Fundacji Polsat:

  • przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów Wątroby,
  • stworzenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci w Akademii Medycznej we Wrocławiu,
  • stworzenie Banku Komórek Krwiotwórczych z Krwi Pępowinowej im. Fundacji POLSAT przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie,
  • sprowadzenie programu zamykania ubytków międzyprzedsionkowych serca u dzieci metodą niechirurgiczną za pomocą techniki Amplatza w CZD,
  • wdrożenie nowatorskich technologii medycznych – zastosowanie tzw. sztucznej wątroby oraz neuromonitoringu śródoperacyjnego w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka,
  • wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki dotyczącej rozszczepu kręgosłupa. Zabiegi są wykonywane w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak co roku, gorąco zachęcamy do wsparcia podopiecznych Fundacji Polsat i przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji. Nawet najmniejsza kwota może pomóc chorym dzieciom!

166-10-pfu_1procent2019_kv_297x210_v2a.jpg


Ostatnia aktualizacja 19.04.2021