Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
11 cze 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

11 czerwca 2013 roku, godz. 11.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

TytułRodzaj plikuWaga
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [PDF 84,58 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [PDF 12,69 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [PDF 107,24 KB]
WYNIKI
Treść uchwał podjętych przez ZWZ dnia 11 czerwca 2013 roku application-pdf.png [PDF 117,77 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ dnia 11 czerwca 2013 roku application-pdf.png [PDF 5,38 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [PDF 179,14 KB]
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
application-pdf.png [PDF 62,08 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku application-pdf.png [PDF 9,25 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku application-pdf.png [PDF 6,5 MB]
Regulamin WZ application-pdf.png [PDF 94,83 KB]
Statut application-pdf.png [PDF 104,18 KB]
Struktura akcjonariatu [link do strony wewnętrznej]

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 27.02.2015