Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
27 cze 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

27 czerwca 2017 roku, godz. 11.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

TytułRodzaj plikuRozmiar
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [147 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [348 KB]
Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme 1 AB (publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) - załącznik do uchwały nr 38  application-pdf.png [2,5 MB ]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [115 KB]
Zapis Walnego Zgromadzenia (link)
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [525 KB]
WYNIKI:
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2017 roku application-pdf.png [426 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2017 roku application-pdf.png [185 KB]
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 application-pdf.png [289 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku application-pdf.png [14,8 MB]
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok application-pdf.png [2,3 MB]
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok application-pdf.png [559 KB]
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania application-pdf.png [8,5 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku application-pdf.png [11,3 MB]
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok application-pdf.png [2,2 MB]
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok application-pdf.png [392 KB]
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania application-pdf.png [6 MB]
Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Netshare Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. application-pdf.png [2 MB]
Sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd. za 2016 rok application-pdf.png [1,5 MB]
Regulamin WZ application-pdf.png [95 KB]
Statut application-pdf.png [266 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 18.09.2017