Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
16 sty 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

16 stycznia 2014 roku, godz. 11.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

Przerwa w obradach do 24 stycznia 2014 r. do godz. 14:00 
Obrady będą kontynuowane w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a

TytułRodzaj plikuWaga
INFORMACJE ZWIĄZANE Z NWZ:
Ogłoszenie przerwy nr 2 w NWZ application-pdf.png [PDF 110 KB]
Ogłoszenie przerwy nr 1 w NWZ application-pdf.png [PDF 37 KB]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ application-pdf.png [PDF 60 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ application-pdf.png [PDF 18 KB]
Projekty uchwał  application-pdf.png [PDF 93 KB]
Informacja Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. application-pdf.png [PDF 58 KB]
Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o -
Prezentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 16.01.2014
application-pdf.png [PDF 5,2 MB]
Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Cyfrowy Polsat  w dniu 16 stycznia 2014 roku application-pdf.png [PDF 168 KB]
Treść uchwały podjętej przez NWZ spółki Cyfrowy Polsat w dniu 23 stycznia 2014 roku application-pdf.png [PDF 79 KB]
Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Cyfrowy Polsat w dniu 24 stycznia 2014 roku application-pdf.png [PDF 180 KB]
Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. application-pdf.png [PDF 245 KB]
Opinia prawna dot. interpretacji art. 419 Kodeksu spółek handlowych application-pdf.png [PDF 931 KB]
Pisemna wersja odpowiedzi udzielonej podczas obrad NWZ application-pdf.png [PDF 176 KB]
Oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji serii I złożone Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Karswell, Sensor i Argumenol application-pdf.png [PDF 119 KB]
Oświadczenie Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. złożone w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad NWZ application-pdf.png [PDF 117 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku application-pdf.png [PDF 112 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [PDF 151 KB]
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Regulamin WZ application-pdf.png [PDF 95 KB]
Statut application-pdf.png [PDF 105 KB]
Struktura akcjonariatu [link do strony wewnętrznej]

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 12.09.2014