Raporty bieżące

Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) w sprawie złożenia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu przez Telewizję Polsat w dniu 21 marca 2020 r. od sprzedających, tj.

Polski
Ostatnia aktualizacja 21.03.2020

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Marka Kapuścińskiego, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Marek Kapuściński_Powiadomienie o transakcji

 

 

Polski
Ostatnia aktualizacja 19.03.2020

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Pigreto Limited_Powiadomienie o transakcji

 

Polski
Ostatnia aktualizacja 19.03.2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Pigreto Limited_Powiadomienie o transakcji

 

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Aleksandra Myszki, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Aleksander Myszka_Powiadomienie o transakcji

 

 

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Marka Kapuścińskiego, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Marek Kapuściński_Powiadomienie o transakcji

 

 

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000,00 PLN, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00054 („Obligacje Serii C”), Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.02.2020

Emisja Obligacji Serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii C”), oraz raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 14.02.2020

Przydział Obligacji Serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN („Obligacje Serii C”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.01.2020

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące