Atrakcyjny pracodawca

Jesteśmy stabilną i jednocześnie dynamicznie rozwijającą się organizacją.

Cyfrowy Polsat - atrakcyjny pracodawcaNasz sukces jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników. Stanowią oni nadrzędny kapitał, dlatego też polityka personalna w Grupie skoncentrowana jest wokół budowania atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników.

Naszym celem jest stworzenie warunków pozwalających pracownikom na rozwój ich potencjału i ciągłe doskonalenie. Dużą wagę przykładamy do procesu rekrutacji nowych pracowników. W całej Grupie stawiamy na osoby efektywne w działaniu, wysoko zmotywowane i popierające nasze wartości (w Cyfrowym Polsacie są to tzw. 4P: Przewaga konkurencyjna, Priorytety, Praca zespołowa, Perspektywa właścicielska, a Polkomtelu: Zaangażowanie, Zrozumienie, Prostota i Współpraca). Szukamy osób z dużym potencjałem, które dobrze odnajdą się w naszym zespole. W procesie rekrutacyjnym, wykorzystujemy zaawansowane narzędzia rekrutacyjne, takie jak testy kompetencyjne czy Assesment Center.

Ostatnia aktualizacja 08.04.2015