W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,7 mln klientów, którym świadczymy 16,9 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

grupa_polsat.png

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)20132014201520162017Zmiana / %
Dane finansowe      
Przychody ze sprzedaży 2.910,8 7.409,9 9.823,0 9.729,8 9.828,6 1,0%
EBITDA 1.046,3 2.738,3 3.685,1 3.640,8 3.617,0 -0,7%
Marża EBITDA 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8% -0,6 pp.
Zysk z działalności operacyjnej 789,9 1.442,4 1.985,8 1.669,3 1.834,0 9,9%
Zysk netto 525,5 292,5 1.163,4 1.021,0 945,2 -7,4%
Wydatki inwestycyjne1 122,8 335,4 583,1 590,4 739,1 25,2%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 4,2% 4,5% 5,9% 6,1% 7,5% 1,4 pp.
Średnie zatrudnienie2 1.413 3.830 5.033 5.010 4 802 -4,2%
Dane giełdowe    
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 6.897.386 15.029.331 13.353.721 15.732.832 15.899.144 1,1%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,51 0,54 1,82 1,60 1,48 -7,5%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 19,8 23,5 20,88 24,60 24,86 1,1%

1. Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
2. Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 2014201520162017
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16.482.031 16.469.696 16.524.936 16.522.597
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.347.828 12.614.703 13.254.598 13.685.044
   Płatna telewizja, w tym: 4.391.702 4.503.320 4.766.429 4.942.640
          Multiroom 844.809 936.307 1.021.720 1.099.582
   Telefonia komórkowa 6.587.915 6.516.643 6.730.427 6.932.676
   Internet 1.368.211 1.594.740 1.757.742 1.809.728
Liczba klientów 6.137.531 5.916.103 5.882.804 5.776.598
ARPU na klienta [PLN] 85,9 87,3 88,7 89,0
Churn na klienta 9,1% 10,0% 8,3% 8,8%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,01 2,13 2,25 2,37
USŁUGI PRZEDPŁACONE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4.134.203 3.854.993 3.270.338 2.837.553
   Płatna telewizja 122.787 31.972 79.306 79.561
   Telefonia komórkowa 3.792.978 3.591.736 2.972.443 2.579.613
   Internet  218.438 231.285 218.589 178.379
ARPU na RGU [PLN] 17,7 18,3 18,6 19,9
TELEWIZJA  
Udział w oglądalności1 23,7% 24,6% 24,8% 24,5%
Udział w rynku reklamy2 25,1% 25,8% 26,7% 27,2%

1. NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, analizy wewnętrzne
2. Szacunki własne na podtsawie danych Starcom   

 

Ostatnia aktualizacja 04.04.2019