Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy

Chcemy zapewnić wszystkim pracownikom możliwe największe poczucie bezpieczeństwa pracy.

Chcemy zapewnić wszystkim pracownikom możliwe największe poczucie bezpieczeństwa pracy. W każdej ze spółek działają służby BHP, których zadaniem jest rozpoznanie i ocena stanu bezpieczeństwa oraz wszystkich elementów środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. 
  • Zapewniamy  pracownikom szkolenia okresowe BHP, przeciwpożarowe oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Regularne spotkania komisji BHP w kazdej ze spółek są wykorzystywane nie tylko do zgłaszania bieżących problemów, ale przede wszystkim  do wspólnego podejmowania decyzji poprawiających bezpieczeństwo wszystkich pracowników
Ostatnia aktualizacja 17.01.2019