Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 366.720.780 57,34% 540.267.031 65,97%
Reddev Investments Limited 175.245.671 27,40% 348.791.922 42,59%
Karswell Limited 133.411.161 20,86% 133.411.161 16,29%
Embud 2 Sp. z o.o. Sp. K.A. 58.000.000 9,07% 58.000.000 7,08%
Argumenol Investment Company Limited 63.948 0,01% 63.948 0,01%
Pozostali 272.825.236 42,66% 278.696.486 34,03%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

Podział kapitału [%]


Podział głosów [%]


na dzień 31 stycznia 2018 roku

Ostatnia aktualizacja 15.03.2018