Grupa kapitałowa

spolki_pl.png

Szczegółowa struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej

Poniższa tabela przedstawia spółki wchodzące w skład organizacji Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

 Udział w ogólnej liczbie głosów
Cyfrowy Polsat S.A. n/d
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. 100%
Telewizja Polsat Sp. z o.o. 100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. 100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. 100%
Polsat License Ltd. 100%
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (dawniej PL 2014 Sp. z o.o.) 100%
Polsat Brands AG 100%
Polsat Ltd. 100%
Muzo.fm Sp. z o.o. 100%
INFO-TV-FM Sp. z o.o. 100%
CPSPV1 Sp. z o.o. 100%
CPSPV2 Sp. z o.o. 100%
Polkomtel Sp. z o.o. 100%
Nordisk Polska Sp. z o.o. 100%
Liberty Poland S.A. 100%
Polkomtel Business Development Sp. z o.o. 100%
Plus TM Management Sp. z o.o. 100%
TM Rental Sp. z o.o. 100%
Orsen Holding Ltd. 100%
Orsen Ltd. 100%
Dwa Sp. z o.o. 100%
Interphone Service Sp. z o.o. 100%
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. Sp.k. 100%
IB 1 FIZAN (1)
Litenite Ltd. 100%
Aero2 Sp. z o.o. 100%
Sferia S.A. 51%
AltaLog Sp. z o.o. 66%
Plus Flota Sp. z o.o. 100%
ESKA TV S.A. 100%
Lemon Records Sp. z o.o. 100%
Coltex ST Sp. z o.o.(2) 100%
Netia S.A. 65,98%
Internetia Sp. z o.o. 65,98%
Netia 2 Sp. z o.o. 65,98%
TK Telekom Sp. z o.o. 65,98%
Petrotel Sp. z o.o. 65,98%
Eleven Sports Network Sp. z o.o. (3) 50% + 1 udział
Superstacja Sp. z o.o.(4) 100%
Netshare Media Group Sp. z o.o. (5) 100%
Polsat JimJam Ltd. 50%
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. 50%
TV Spektrum Sp. z o.o. (6) 49,48%
TVO Sp. z o.o. (7) 45,1%
Premium Mobile S.A. 24,47%

(1) Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów.
(2) Spółka konsolidowana od 1 marca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(3) Spółka konsolidowana od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 50% plus jednego udziału.
(4) Spółka konsolidowana od dnia 4 czerwca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(5) Spółka konsolidowana od dnia 25 czerwca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(6) W dniu 2 lutego 2018 roku Telewizja Polsat Sp. z o.o. nabyła 15,46% udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o.
(7) W dniu 29 maja 2018 roku Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. nabył 45,1% udziałów w TVO Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 23.05.2019