Klienci

Działania Grupy skierowane do Klientów koncentrują się na dwóch głównych obszarach: zapewnieniu efektywnej komunikacji oraz oferowaniu produktów i usług nie tylko adekwatnych do potrzeb naszych abonentów, ale także przyjaznych środowisku.

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji umożliwiamy różne kanały kontaktu, m.in.: 

  • 24-godzinne wsparcie telefoniczne przez Dział Obsługi Klienta dla użytkowników sieci Plus i dla abonentów Cyfrowego Polsatu, 
  • interaktywną obsługę osób dzwoniących poprzez IVR (Interactive Voice Response), 
  • rozpatrywanie zgłoszeń kierowanych drogą elektroniczną (e-mail),
  • samodzielne zarządzanie kontem poprzez Internetowe Centrum Obsługi Klienta 
  • oraz bezpośrednie spotkania ze sprzedawcami w sieci naszych salonów w całym kraju.

24-godzinne wsparcie telefoniczneCyklicznie realizujemy szkolenia dla konsultantów, które mają na celu zapoznawać ich nie tylko z bieżącą ofertą, ale także ze standardami sprzedaży i obsługi Klienta, a w efekcie zmierzać do poprawy jakości relacji z Klientami. Dbamy także o podnoszenie kompetencji zawodowych przez nasze zespoły sprzedaży, wykorzystując w tym celu tradycyjne metody (szkolenia wewnętrzne), jak i nowoczesne narzędzia (platforma e-learningowa).

Oferujemy naszym Klientom także produkty i usługi odpowiedzialne społecznie. Wszystkie dekodery wyprodukowane przez Cyfrowy Polsat wyposażone są w funkcję „kontroli rodzicielskiej”, umożliwiającej blokowanie: audycji w zależności od wieku oglądającego lub całkowitego dostępu do wybranych kanałów. W ramach prowadzonej przez Plusa polityki bezpiecznego korzystania z usług zarówno przez dzieci, jak i młodzież, operator wprowadził usługę „Blokada”. Usługa ta nie pozwala na dostęp do treści przeznaczonych tylko dla dorosłych, znajdujących się w komercyjnym ośrodku WAP w sieci Plus. 

Ostatnia aktualizacja 08.04.2015