Rozwój i szkolenia

Inwestujemy we wzrost kompetencji pracowniczych, bo umiejętności poszczególnych członków całego zespołu są kluczowe dla rozwoju Grupy.

Praca w Grupie daje naszym pracownikom unikalną na rynku polskim możliwość zdobywania doświadczeń przy łączeniu różnorodnych usług i technologii oraz czerpania najlepszych rozwiązań, m.in. w zakresie organizacji pracy i z poszczególnych obszarów biznesu.

Czy w Cyfrowym Polsacie czy w Polkomtelu, stawiamy na rozwój indywidualnego potencjału pracowników.Inwestujemy we wzrost kompetencji pracowniczych, bo umiejętności poszczególnych członków całego zespołu są kluczowe dla rozwoju Grupy.

Rozwój i szkoleniaProponujemy pracownikom dostosowane do ich potrzeb szkolenia merytoryczne i udział w konferencjach branżowych. Zainteresowani mogą również uzyskać dofinansowanie studiów i specjalistycznych kursów. Oferta dotyczy także szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, np. komunikacji czy zarządzania zespołem. Dodatkowo pracownikom w Cyfrowym Polsacie oferujemy możliwość dofinansowanej nauki języka angielskiego.

Oprócz tradycyjnych metod szkolenia proponujemy też możliwość uczestniczenia w szkoleniach multimedialnych na wewnętrznych platformach e-learningowych.

Zarówno w Cyfrowym Polsacie, jak i Polkomtelu umożliwiamy pracownikom rozwój zawodowy wewnątrz Grupy. Informacje o wszystkich aktualnych procesach rekrutacyjnych komunikowane są na platformach intranetowych i do udziału w nich zapraszamy wszystkich pracowników.

W obu spółkach oferujemy pracownikom nie tylko pionową ścieżkę kariery, związaną z promocją na wyższy szczebel w hierarchii firmy, ale także dajemy możliwość zdobywania nowych, cennych doświadczeń poprzez pracę w grupach projektowych lub uczestnictwo w programach rozwoju kompetencji.

Ostatnia aktualizacja 08.04.2015