Akty prawne

Nasza codzienna praca oparta jest o powszechne zasady w ramach dobrych obyczajów i dobrych praktyk.

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. Dlatego w naszej Grupie działamy zgodnie z ustawami:

  • Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001, 
  • Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach, 
  • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
  • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach.

Cyfrowy Polsat - certyfikatyDodatkowo w Cyfrowym Polsacie posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego wydane przez Polskie Centrum Certyfikacji (jednostkę akredytowaną przez PCA), a w Polkomtelu: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 wydane dla Polkomtel przez DEKRA Certyfication Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 08.04.2015