EBI

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 28/2016 i 29/2016 z dnia 30 września 2016 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r. powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.10.2016

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku, obejmujących zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku, nie będą stosowane w sposób trwały:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2015
Subscribe to RSS - EBI