Usługi telekomunikacyjne

Telefonia komórkowa i stacjonarna

Usługi telefonii komórkowej świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem naszej spółki zależnej Polkomtel, operatora sieci Plus i jednego z wiodących telekomów na polskim rynku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku świadczyliśmy 10,3 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym.

Oferujemy szeroką gamę mobilnych usług telekomunikacyjnych pod marką parasolową „Plus” i dodatkową marką „Plush”, a także pod markami spółki Aero2 oraz pod marką „Netia”. Obejmują one m.in. usługi detaliczne, na które składają się usługi głosowe świadczone w modelu kontraktowym i przedpłaconym oraz usługi transmisji danych obejmujące m.in. podstawowe szerokopasmowe usługi mobilnej transmisji danych, wiadomości multimedialne MMS, usługi VAS (ang. value-added services) takie jak np. usługi rozrywkowe czy informacyjne oraz kompleksowe konwergentne usługi telekomunikacyjne dla dużego biznesu. Ponadto nasza oferta telefonii komórkowej uzupełniona jest o bogate portfolio aparatów i smartfonów obsługujących technologie LTE i LTE Advanced. Nasza oferta detaliczna telefonii komórkowej adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do klientów biznesowych, obejmujących korporacje i instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz segment SOHO (Small Office / Home Office).

Usługi telefonii stacjonarnej świadczymy pod markami „Netia” i „Plus” w oparciu o infrastrukturę spółki zależnej Netia, oferującej usługi zarówno na bazie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i w oparciu o infrastrukturę Orange Polska. Dedykowana oferta detaliczna telefonii stacjonarnej oferowana pod marką „Netia” obejmuje zarówno klientów biznesowych, w tym instytucje, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz małe firmy, jak też klientów indywidualnych.

Mobilny Internet szerokopasmowy

W 2011 roku, jako pierwszy komercyjny dostawca w Polsce, rozpoczęliśmy świadczenie usług szerokopasmowego Internetu w technologii LTE. Obecnie zasięgiem naszego Internetu LTE i HSPA/HSPA+ objęta jest praktycznie cała populacja Polski. Od 2016 roku oferujemy naszym klientom usługi w technologii LTE Advanced. Technologia ta jest sukcesywnie rozwijana, czego wyrazem jest chociażby uruchomienie przez nas modulacji 256 QAM i MIMO 4x4, pozwalającej zwiększyć transfer danych przy użyciu tego samego zasobu pasma radiowego. Realizujemy ponadto agregację pasm w dwóch, trzech oraz, selektywnie, czterech częstotliwościach, co również zwiększa pojemność naszej sieci, czyniąc nasz mobilny Internet szybszym i stabilniejszym. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym prędkość naszego Internetu LTE Advanced w ponad 300 miejscowościach mieściła się w przedziale 300-500 Mb/s. Ponadto przeprowadzone w Białymstoku testy prędkości pobierania danych na zagregowanych czterech pasmach wraz z modulacją pozwoliły nam osiągnąć prędkość transferu danych ponad 600 Mb/s. Na dzień 31 grudnia 2019 roku świadczyliśmy 1,9 mln usług dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego, głównie w modelu kontraktowym.

W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Na jej potrzeby zostały przeznaczone posiadane przez Grupę unikalne zasoby w tym paśmie, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.

Świadczymy kompleksowe usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mobilnego, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, pod trzema alternatywnymi markami: „Plus”, „Cyfrowy Polsat” oraz „Netia”. Oferujemy Internet szerokopasmowy w modelu kontraktowym oraz przedpłaconym. Ponadto dzięki ofercie dostępu do Internetu LTE oraz stworzonemu specjalnie dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu zestawowi Domowego Internetu LTE możemy zaproponować naszym klientom produkt stanowiący alternatywę dla Internetu stacjonarnego. Dodatkowo nasza spółka zależna Aero2, na bazie warunków koncesyjnych wiążących się z zakupem pasma 2600 MHz TDD, świadczy usługi bezpłatnego dostępu do Internetu o ograniczonych parametrach użytkowych (oferta BDI).

Nasza oferta uzupełniona jest o portfolio dedykowanego sprzętu (modemy, routery, tablety, laptopy, zestawy ODU-IDU, itp.), działającego głównie w technologiach LTE i LTE Advanced. Tak szeroka oferta pozwala nam odpowiedzieć na potrzeby zarówno klienta, który zainteresowany jest korzystaniem z szerokopasmowego Internetu mobilnego właśnie z uwagi na jego mobilność, jak i klienta, który poszukuje substytutu Internetu stacjonarnego dla domu czy biura.

Stacjonarny Internet szerokopasmowy

Za pośrednictwem spółek zależnych Netia oraz Polkomtel oferujemy również usługi stacjonarnego Internetu szerokopasmowego, między innymi w technologiach światłowodowych. Usługi stacjonarnego Internetu świadczone są poprzez własne sieci dostępowe, w zasięgu których znajduje się około 2,7 miliona lokali, spośród których, według stanu na koniec grudnia 2019 r., ponad 1,4 mln posiadało łącza pozwalające na świadczenie usługi o przepustowości 1 Gb/s. Sieć własna Netii dociera obecnie do około 180 miejscowości i wsparta jest rozległą, ogólnopolską infrastrukturą szkieletową. Ponadto oferujemy usługi stacjonarnego dostępu do Internetu w oparciu o dostęp do sieci Orange Polska.

Świadczymy usługi szerokopasmowego Internetu stacjonarnego klientom indywidualnym oraz biznesowym.

Usługi internetowe dla klientów indywidualnych sprzedawane są przede wszystkim w pakietach z usługami telewizyjnymi oraz głosowymi, w tym ofertą mobilną. Oferta jest uzupełniona o szereg usług dodanych, które wspierają poziom ARPU i lojalizację bazy klienckiej. Elementem domowej platformy multimedialnej, wykorzystującej szerokopasmowy dostęp do Internetu w celu dystrybucji treści do użytkowników gospodarstwa domowego, są urządzenia Netia Spot – bezprzewodowy router z WIFI – oraz Netia Player – innowacyjny dekoder multimedialny z dostępem bogatej oferty kanałów telewizyjnych, serwisów VOD, aplikacji internetowych oraz możliwością odtwarzania własnych plików multimedialnych.

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów biznesowych są oferowane w technologii światłowodowej, Ethernet, xDSL oraz HFC. Stanowią one element szerokiego spektrum usług, obejmującego tradycyjne rozwiązania telefonii stacjonarnej (dostęp analogowy oraz ISDN), najnowocześniejsze usługi z zakresu telefonii IP z hostowanym PABX (z technologią Next Generation Network - NGN), usługi zintegrowanej komunikacji (Unified Communications), komunikację video (usługi wideokonferencyjne w jakości HD), hurtową wysyłkę SMS, aż po dzierżawę łączy cyfrowych, sieci VPN i Ethernet oraz usługi centrum danych, które są skierowane do firm wykorzystujących Internet w rozwiązaniach biznesowych, uruchamiających portale i serwisy informacyjne.

 

Pozostałe

Działalność hurtowa na rynku międzyoperatorskim

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi połączeń międzyoperatorskich, obsługi ruchu międzyoperatorskiego SMS i MMS, roamingu krajowego i międzynarodowego, sprzedaży usług dla MVNO, współdzielenia zasobów sieciowych, czy dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wymiana ruchu między operatorami (interconnect)

Nasza infrastruktura telekomunikacyjna wykorzystywana w ramach współpracy międzysieciowej umożliwia zarządzanie kierowaniem ruchu telekomunikacyjnego do wszystkich operatorów krajowych i zagranicznych.

Współdzielenie zasobów sieciowych oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej

W efekcie poniesionych w minionych latach znaczących inwestycji i projektów akwizycyjnych posiadamy w ramach Grupy obszerną infrastrukturę telekomunikacyjną, pozwalającą obsługiwać stale rosnące użycie usług i produktów telekomunikacyjnych. Celem optymalizacji kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzimy działania zmierzające do współdzielenia zasobów sieciowych oraz dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej od bądź na rzecz innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce. W ramach Grupy prowadzimy projekty wykorzystujące wzajemnie posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną, pozwalające uzyskiwać synergie poprzez zastąpienie infrastruktury dzierżawionej od podmiotów zewnętrznych infrastrukturą należącą do spółek z Grupy.

Roaming międzynarodowy

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, SMS, i transmisji danych) po zalogowaniu się w sieci Polkomtel, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo, zawieramy umowy hurtowe roamingu międzynarodowego dla potrzeb świadczenia własnym klientom oraz klientom MVNO działającym w oparciu o naszą sieć usług roamingu międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych.

Współpraca z partnerami roamingowymi jest ważnym strumieniem sprzedaży w kanale sprzedaży hurtowej Polkomtel. Oferujemy usługę hurtowego roamingu we własnej sieci dla operatorów zagranicznych w oparciu o umowy dyskontowe w zamian za korzystne warunki obsługi ruchu roamingowego generowanego przez naszych klientów, korzystających z usługi roamingu za granicą. Przekłada się to na redukcję ponoszonych przez Polkomtel kosztów hurtowych usług roamingu międzynarodowego, co w konsekwencji umożliwia nam oferowanie konkurencyjnych cen dla własnych klientów i klientów MVNO działających na naszej sieci telekomunikacyjnej.

Operatorzy wirtualni (MVNO)

Dla operatorów działających w Polsce świadczymy usługi hurtowego dostępu do sieci Polkomtel w oparciu o zróżnicowane modele współpracy.

Operatorzy wirtualni sieci mobilnych (MVNO) to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii komórkowej i usługi pakietowej transmisji danych, a także usługi telefonii stacjonarnej oparte o sieć Polkomtel w modelu, w którym Polkomtel zapewnia dostęp do sieci ruchomej, wymianę ruchu międzysieciowego do/od klientów MVNO oraz inne możliwe formy hurtowego wsparcia dla działalności MVNO. Zasadniczo z takiej współpracy korzystają operatorzy, którzy nie posiadają pełnej infrastruktury technicznej koniecznej do świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym własnych zasobów częstotliwości). W takiej współpracy operatorzy wykorzystują mocne atuty każdej ze stron: wysokiej jakości ogólnopolską sieć Polkomtel i wsparcie Polkomtel w obsłudze telekomunikacyjnych aspektów działalności operatora MVNO oraz dedykowaną ofertę, marketing i sprzedaż pod własną marką przez partnera hurtowego MVNO.

W ramach współpracy z MVNO świadczymy hurtowo usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS), usługi o podwyższonej opłacie, usługi dodane, usługi roamingu międzynarodowego, obsługę podmiotów uprawnionych, usługi hostingowe na platformie bilingowej Polkomtel, wsparcie obsługi klienta, obsługa reklamacji klientów MVNO, dostęp do kanałów zakupowych kart SIM i telefonów oraz kanałów doładowań Polkomtel, jak również inne usługi zależne od potrzeb i wybranych modeli technicznych współpracy z MVNO.

Polkomtel był pierwszym w Polsce operatorem komórkowym, który otworzył swoją sieć dla MVNO (już w 2006 roku).

Ostatnia aktualizacja 14.09.2020