Płatna telewizja

Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod względem liczby klientów. Od 2006 roku jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby aktywnych usług i udziału w rynku. Aktywnie poszerzamy naszą ofertę płatnej telewizji o dodatkowe usługi, typu Multiroom czy płatne subskrypcje wideo online, świadcząc na dzień 31 grudnia 2018 roku łącznie blisko 5,2 mln usług płatnej telewizji.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek płatnej telewizji w Polsce

Polski rynek płatnej telewizji jest rynkiem dojrzałym charakteryzującym się wysokim poziomem nasycenia oraz niską dynamiką wzrostu. 

Zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym sytuacja na polskim rynku płatnej telewizji jest stabilna. Z jednej strony wysoki poziom penetracji rynku usługami płatnej telewizji (szacowany przez PMR na ok. 72% gospodarstw domowych) powoduje, że potencjał wzrostu jest bardzo niski. Z drugiej strony operatorzy płatnej telewizji aktywnie lojalizują swoje bazy abonenckie, przede wszystkim poprzez coraz bardziej popularną pakietyzację usług, łącząc w pakiety płatną telewizję z usługami telekomunikacyjnymi (internet, telefon), czy rozwijanie i oferowanie klientom własnych serwisów wideo online (ang. OTT – over the top), umożliwiających odbiór treści na żądanie na szerokiej gamie urządzeń mobilnych. Trend ten prowadzi do coraz silniejszego przenikania się rynków płatnej telewizji i telekomunikacyjnego.

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych (DTH) i telewizji kablowych oraz poprzez protokół internetowy (IPTV). Według naszych szacunków, danych branżowych oraz prognoz PMR w 2018 roku dominujący udział w rynku płatnej telewizji, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym posiadali operatorzy platform satelitarnych – około 56% według liczby abonentów, a w drugiej kolejności operatorzy telewizji kablowych – około 36%. Mimo silnej dynamiki wzrostu znaczenie IPTV pozostaje nieznaczne przy udziale w rynku na poziomie około 8%.

Rynek płatnej telewizji w Polsce w 2018 r. według liczby abonentów

Operatorzy satelitarni tylko w ograniczonym zakresie konkurują z operatorami telewizji kablowej z uwagi na zasięg geograficzny świadczonych usług telewizji kablowej. Operatorzy DTH mogą dostarczać swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary słabo zaludnione i wiejskie bez konieczności istotnego zwiększania kosztów, podczas gdy operatorzy telewizji kablowej koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego klienta.

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej

Cyfrowy Polsat jest liderem rynku pod względem liczby klientów. W oparciu o własne dane i prognozy PMR szacujemy, że na koniec 2018 roku nasz udział w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów kształtował się na poziomie około 33%.

Druga pod względem liczby abonentów była platforma nc+, która na koniec 2018 roku miała około 21% udziału w rynku płatnej telewizji. Z platformą nc+ współpracuje Orange, który oferuje płatną telewizję DTH opartą o ofertę programową nc+ w ramach swoich pakietów zintegrowanych.

Operatorzy telewizji kablowej

Rynek jest zdominowany przez trzech największych graczy - UPC Polska Sp. z o.o., Vectra S.A. i Multimedia Polska S.A. Na koniec 2018 roku szacowany łączny udział tych trzech operatorów w rynku płatnej telewizji w Polsce nie przekraczał 30%.

Na rynku operatorów kablowych ma miejsce migracja klientów z usług w standardzie analogowym w kierunku usług cyfrowych. Możliwości pozyskiwania nowych klientów są ograniczone z uwagi na wysokie nasycenie usługami telewizji kablowej w obszarach miejskich oraz brak zainteresowania ze strony operatorów kablowych ponoszeniem wysokich nakładów na budowę infrastruktury kablowej na obszarach słabiej zaludnionych i terenach wiejskich. W rezultacie mieszkańcy takich obszarów mają dostęp do ograniczonej liczby polskich naziemnych kanałów i do alternatywnych dostawców szerokopasmowego Internetu i usług telefonicznych.

Cyfrowa telewizja poprzez protokół Internetowy (IPTV)

Wiodącymi operatorami IPTV w Polsce są Orange Polska oraz Netia. Pozostała część rynku IPTV jest rozdrobniona pomiędzy Multimedia Polska S.A. oraz lokalnych dostawców usług internetowych (ISP). Rozwój rynku IPTV przebiega w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z ograniczonego zasięgu nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia jakościowych i opłacalnych usług IPTV i związane z tym wysokie koszty wdrożenia usług IPTV.

Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji

Według prognoz PMR w latach 2018-2023 rynek płatnej telewizji w Polsce będzie stabilny, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, przy niewielkiej dynamice zmian, nie przekraczającej -2% w perspektywie kolejnych sześciu lat. Wynika to przede wszystkim z wysokiej penetracji rynku oraz wysokiego stopnia nasycenia standardem DVB-T grupy docelowej usług telewizji naziemnej.

Według PMR w okresie 2018-2023 platformy satelitarne nadal będą stanowić największy segment rynku płatnej telewizji w Polsce, osiągając pod koniec prognozowanego okresu około 53% udziału w rynku pod względem liczby abonentów. Drugim największym segmentem pozostaną operatorzy kablowi z udziałem w rynku na poziomie ok. 33% na koniec prognozowanego okresu. Dzięki najwyższej dynamice wzrostu na znaczeniu będą systematycznie zyskiwać usługi IPTV, wpierane przez rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sieci światłowodowych. Wg PMR na koniec 2023 roku operatorzy IPTV osiągną ponad 14% udział w rynku płatnej telewizji w ujęciu ilościowym, jednak wzrost udziału w ujęciu wartościowym będzie wolniejszy.

W celu przyciągnięcia użytkowników DVB-T operatorzy płatnej telewizji dążyć będą do zwiększenia swojej konkurencyjności i zaproponowania klientom unikalnej oferty. Istotnymi czynnikami wpływającymi na zwiększanie lojalności klientów i utrzymanie własnej bazy w dalszym ciągu będą oferty pakietowe, zawierające usługi telekomunikacyjno-kontentowe połączone ze sprzedażą sprzętu (tablety, smartfony, laptopy, telewizory) i usługami dodatkowymi oraz rozszerzanie oferty treści dostępnych na wyłączność. Na znaczeniu szybko zyskują nowoczesne technologie, które umożliwiają dostarczanie spersonalizowanego kontentu (m.in. treści na żądanie) za pośrednictwem internetu, w szczególności na urządzenia mobilne.

OFERTA

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim usługi płatnej cyfrowej telewizji rozprowadzanej drogą satelitarną bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem dekoderów oraz anten satelitarnych. Naszą strategią programową jest oferowanie szerokiego portfolio pakietów z kanałami dla całej rodziny w konkurencyjnych cenach. Obecnie naszym klientom zapewniamy dostęp do około 170 kanałów, obejmujących wszystkie główne stacje naziemne dostępne w Polsce, jak również kanały o tematyce ogólnej, sportowej, w tym kanał e-sportowy, filmowe, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe, muzyczne oraz kanały dla dzieci. Ponadto udostępniamy ponad 80 kanałów w jakości HD, a także usługi typu OTT, takie jak Cyfrowy Polsat GO, VOD/PPV, internetowy serwis rozrywkowy, catch-up TV oraz usługa Multiroom HD.

Obecnie jako jedyny operator w Polsce oferujemy naszym klientom wysokiej jakości dekodery produkowane w naszej fabryce w Mielcu. Systematycznie rozwijamy oprogramowanie naszych dekoderów i usprawniamy ich funkcjonalność, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się preferencje klientów i sposoby konsumpcji treści wideo.

Ponadto, należąca do Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu Netia oferuje klientom usługę telewizyjną IPTV pod marką ‘Telewizja Osobista’. W ramach tego produktu klient otrzymuje dekoder ‘Netia Player’, który umożliwia dostęp do płatnej telewizji cyfrowej na bazie protokołu IP, szybki i łatwy dostęp do popularnych serwisów internetowych lub własnych zasobów multimedialnych za pośrednictwem ekranu telewizora, jak również dostęp do serwisów VOD takich jak IPLA, TVN Player czy HBO GO. Obecnie oferta Telewizji Osobistej Netii obejmuje ponad 200 kanałów, w tym ponad 100 w technologii HD lub super HD, a liczba usług telewizyjnych Netii na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła blisko 215 tysięcy. 

Dowiedz się więcej: www.cyfrowypolsat.pl

TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA

System dostępu warunkowego

Dostęp do kanałów telewizyjnych oferowanych w naszych płatnych pakietach programowych DTH jest zabezpieczony systemem dostępu warunkowego wynajmowanym od firmy Nagravision SA. System ten jest wykorzystywany do kontrolowania dostępu do poszczególnych płatnych pakietów programowych. Nasz klient, podpisując umowę na oferowane przez nas usługi płatnej telewizji satelitarnej, wraz z dekoderem otrzymuje kartę, która umożliwia odbiór płatnej oferty programowej. Regularnie podejmujemy działania w celu identyfikacji nieautoryzowanego dostępu do naszej usługi, ze względu na istotne ryzyka, jakie stwarza dla naszej działalności, a co za tym idzie - przychodów. Zgodnie z umową z Nagravision, w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do naszych usług, jeśli nie ma innego remedium, Nagravision wymienia system warunkowego dostępu wraz z kartami udostępnionymi naszym klientom oraz, jeżeli jest to konieczne, dostosowuje dekodery do obsługi nowego systemu. Opłaty dla Nagravision uiszczane są miesięcznie i są zależne od liczby klientów.

Ponadto współpracujemy z  drugim dostawcą systemu dostępu warunkowego, Irdeto B.V. Oprócz zabezpieczenia treści cyfrowych przesyłanych w technologii DVB-T, system Irdeto zapewnia bezpieczeństwo również w systemach satelitarnych (DTH) oraz IPTV (nowo wdrażana usługa Cyfrowego Polsatu). Firma Irdeto B.V. zapewnia nam także wyspecjalizowany i kompleksowy monitoring Internetu pozwalający na zbieranie i analizowanie zdarzeń mogących naruszać prawa autorskie podmiotów z naszej Grupy.

Satelita

Mamy podpisany wieloletni kontrakt z firmą Eutelsat S.A. na wynajem pojemności na satelitach HOT BIRD. We wrześniu 2017 roku przedłużyliśmy dotychczasową dzierżawę, a także zwiększyliśmy o 33 MHz dostępną pojemność satelitarną. W rezultacie obecnie dysponujemy pojemnością na siedmiu transponderach, na których umieszczamy kanały telewizyjne w jakości HD oraz SD. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym możemy umieszczać kanały HD oraz SD w ramach tych samych pojemności satelitarnych (transponderów), co pozwala nam efektywniej zarządzać dzierżawioną pojemnością. Od maja 2012 roku wykorzystujemy dodatkowo część transpondera na satelicie Eutelsat na potrzeby telewizji mobilnej.

Centrum nadawcze

Centrum nadawcze

Nasze centrum nadawcze mieści się w Warszawie i umożliwia nam emitowanie kanałów telewizyjnych na wykorzystywane przez nas transpondery na satelitach Hot Bird. Niektóre z oferowanych przez nas kanałów telewizyjnych są emitowane przez nadawców tych kanałów lub przez podmioty trzecie. Centrum wyposażone jest w najnowsze systemy informatyczne oraz układy audio i wideo, co umożliwia nam nadawanie kanałów telewizyjnych w jakości SD i HD.

Od 2014 roku działa zapasowe satelitarne centrum nadawcze zlokalizowane w Radomiu, które zapewnia nam ciągłość nadawania programów w przypadku złych warunków atmosferycznych lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w naszym centrum satelitarnym.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem uszkodzenia lub wyłączenia naszego centrum nadawczego lub jego części, nasze urządzenia służące do nadawania, przesyłania i multipleksowania posiadają zabezpieczenia w kluczowych punktach naszej sieci nadawczej. Ponadto, w razie potrzeby, Eutelsat S.A. zobowiązany jest do zapewnienia nam pojemności zastępczej.

System kompresji i multipleksacji sygnałów telewizyjnych

Systemy kompresji i multipleksacji sygnałów telewizyjnych pozwalają na efektywne wykorzystanie pojemności satelitarnych poprzez cyfrową obróbkę sygnału. Korzystamy z rozwiązań dostarczanych przez wiodących na rynku dostawców (Ericsson, Harmonic dla systemów satelitarnych oraz Ateme dla systemów telewizji mobilnej).

Regularnie przeprowadzamy modernizacje systemów kompresji pracujących na potrzeby siedmiu transponderów. Dzięki takim operacjom zyskujemy pojemność na dodatkowe kanały HD bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu najmu pojemności satelitarnej oraz utrzymujemy jakość nadawanych programów na bardzo wysokim poziomie.

Usługi na rzecz nadawców telewizyjnych i radiowych

Świadczymy usługi emisji i transmisji sygnału na rzecz nadawców telewizyjnych oraz radiowych. Usługi te obejmują udostępnianie części pasma transpondera, nadawanie i kodowanie sygnału oraz jego dystrybucję do sieci innych operatorów, w tym operatorów kablowych.

Konsekwentnie rozbudowujemy również system transmisji wybranych programów telewizyjnych do głównego punktu wymiany ruchu w Warszawie – PLIX. Dzięki temu możemy dostarczać do innych operatorów i odbierać od innych nadawców programy TV za pomocą dedykowanych łączy światłowodowych.

Usługi świadczone w technologii DVB-T

Usługi w ramach TV Mobilna są świadczone w technologii DVB-T na multipleksie dedykowanym telewizji mobilnej. Usługa jest realizowana na częstotliwościach z zakresu 470-790 MHz (przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju) posiadanych przez naszą spółkę zależną INFO-TV-FM Sp. z o.o. Do emisji programów wykorzystywana jest infrastruktura spółki Emitel Sp. z o.o., która składa się z sieci nadajników radiowych obejmujących swoim zasięgiem 31 największych miast w Polsce. Zasięg multipleksu to blisko 7,3 mln gospodarstw domowych i około 22,5 mln osób.

Dekodery

Dekodery

W celu zmniejszenia naszych kosztów, w 2007 roku uruchomiliśmy własną produkcję dekoderów SD, w 2010 roku rozpoczęliśmy produkcję dekoderów HD, w 2012 roku dekodera DVB-T, a w 2013 roku dekodera PVR. W kwietniu 2015 roku nabyliśmy spółkę InterPhone Service Sp. z o.o., właściciela fabryki z nowoczesnym parkiem maszynowym, który - uzupełniony dotychczas używanymi do produkcji maszynami - umożliwił zwiększenie elastyczności produktowej, a także zwiększył wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztu produkcji. W portfolio InterPhone Service znajdują się produkty telekomunikacyjne do transmisji danych w technologii LTE oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, m.in. dekodery satelitarne, urządzenia pomiarowe, wzorniki, komponenty elektroniczne i inne. Fabryka mieści się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Kontrola całego procesu produkcji dekoderów jest znacznie bardziej efektywna i opłacalna niż zakup dekoderów od zewnętrznych podmiotów i umożliwiła nam oferowanie bardziej konkurencyjnych cenowo pakietów oraz osiągnięcie wyższej efektywności operacyjnej naszej działalności.

Mamy możliwość elastycznego dostosowania poziomu produkcji dzięki temu, że posiadamy międzynarodowy łańcuch dostawców, przygotowany do wsparcia i obsługi zleceń wewnętrznych i zewnętrznych. Przy produkcji naszych dekoderów opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w produktach światowej klasy dostawców opracowaliśmy nową linię dekoderów, w których wprowadziliśmy rozwiązania wielotunerowe oparte o technologie Digital Unicable (dCSS) z możliwością bezprzewodowej transmisji danych WiFi bezpośrednio z dekodera. Technologie te pozwalają na znaczne skrócenie czasu zmiany kanałów przez użytkownika, nagrywanie wielu kanałów jednocześnie, a także stanowią bazę dla usług i produktów dodatkowych, które w przyszłości chcemy zaoferować naszym klientom. Pierwszy produkt z tej linii, dekoder EVOBOX PVR, został wprowadzony na rynek w styczniu 2016 roku.

Wszystkie modele produkowanych przez nas dekoderów do odbioru telewizji w wysokiej rozdzielczości wyposażyliśmy dodatkowo w dostęp do aplikacji IPLA, dzięki której po podłączeniu dekodera do Internetu użytkownik może korzystać z zasobów naszej telewizji internetowej. W ramach oferty klienci mogą również korzystać na naszych dekoderach z usługi Multiroom.

W 2018 roku wyprodukowane przez nas dekodery stanowiły 94,9% wszystkich udostępnionych przez nas dekoderów. Według stanu na koniec 2018 roku w sumie z naszych taśm zeszło już 8,4 mln dekoderów. Utrzymujemy współpracę z zewnętrznymi dostawcami, przede wszystkim z firmami Samsung, Echostar i Thomson, ale już w 2010 roku ograniczyliśmy zakup dekoderów od podmiotów zewnętrznych. Współpracujemy z producentami telewizorów, takimi jak Sony, Vestel, Panasonic i LG, w zakresie umożliwienia odbioru sygnału satelitarnego Cyfrowego Polsatu. Świadczymy również usługi na rzecz innych operatorów zainteresowanych nowoczesnymi i funkcjonalnymi urządzeniami w przystępnej cenie.

Ostatnia aktualizacja 09.07.2019