Materiały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

25 czerwca 2019 roku, godz. 11.00 
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

TytułRodzaj plikuRozmiar
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [101 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [190 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [115 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [398 KB]
WYNIKI:
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2019 r. application-pdf.png [212 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019 r. application-pdf.png [76 KB]
Zapis walnego zgromadzenia (link)
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 application-pdf.png [182 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku application-pdf.png [5,8 MB]
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku application-pdf.png [2,3 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku application-pdf.png [4,2 MB]
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku application-pdf.png [2,1 MB]
Sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. application-pdf.png [315 KB]
Sprawozdanie finansowe Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. application-pdf.png [76 KB]
Regulamin WZ application-pdf.png [95 KB]
Statut application-pdf.png [266 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip