Powiązania

Pan Marek Grzybowski i Pan Paweł Ziółkowski spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 w punkcie II.Z.4.

Pan Józef Birka jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Polkomtel Sp. z o.o. oraz Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Pan Aleksander Myszka jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Polkomtel Sp. z o.o. oraz Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Pan Tomasz Szeląg jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Polkomtel Sp. z o.o. oraz Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 24.07.2020