Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
29 cze 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

29 czerwca 2016 roku, godz. 14.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

TytułRodzaj plikuWaga
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [PDF 261 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [PDF 307 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [PDF 114,4 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [PDF 640 KB]
WYNIKI:
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2016 roku application-pdf.png [PDF, 444 KB]
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2016 roku application-pdf.png [PDF, 444 KB]
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej application-pdf.png [PDF  188 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku application-pdf.png [PDF 11 MB]
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok application-pdf.png [PDF 976,5 KB]
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok application-pdf.png [PDF 5,5 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku application-pdf.png [PDF 7,4 MB]
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok application-pdf.png [PDF  913,9 KB]
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok application-pdf.png [PDF 3,9 MB]
Regulamin WZ application-pdf.png [PDF 95 KB]
Statut application-pdf.png [PDF 266 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.06.2016