Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

20162017
1Q2Q3Q4Q1Q
Łączna liczba RGU 1)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.531.833 16.711.541 16.545.653 16.524.936 16.216.128
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.744.166 12.880.725 13.017.749 13.254.598 13.337.038
Płatna telewizja, w tym: 4.560.267 4.632.246 4.679.114 4.766.429 4.785.947
Multiroom 957.952 972.771 982.068 1.021.720 1.031.294
Telefonia komórkowa 6.536.366 6.559.223 6.616.579 6.730.427 6.785.002
Internet 1.647.533 1.689.256 1.722.056 1.757.742 1.766.089
Liczba klientów 2) 5.893.225 5.862.310 5.860.884 5.882.804 5.847.401
ARPU na klienta 3) [PLN] 87,0 88,4 88,6 90,7 89,1
Churn na klienta 4) 9,8% 9,0% 8,5% 8,3% 8,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,16 2,20 2,22 2,25 2,28
Średnia liczba RGU, w tym: 12.675.864 12.809.438 12.940.680 13.119.033 13.313.971
Płatna telewizja, w tym: 4.532.806 4.595.313 4.654.591 4.712.813 4.781.680
Multiroom 948.366 964.197 977.142 995/820 1.029.294
Telefonia komórkowa 6.523.316 6.546.774 6.579.908 6.667.869 6.769.379
Internet 1.619.742 1.667.351 1.706.181 1.738.351 1.762.912
Średnia liczba klientów 5.902.526 5.876.458 5.858.477 5.868.541 5.872.517
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 3.787.667 3.830.816 3.527.904 3.270.338 2.879.090
Płatna telewizja 35.754 73.544 44.913 79.306 48.224
Telefonia komórkowa 3.495.733 3.473.228 3.223.224 2.972.443 2.646.477
Internet 256.180 284.044 259.767 218.589 184.389
ARPU na RGU przedpłacone5) [PLN] 17,7 18,9 18,7 19,2 18,7
Średnia liczba RGU, w tym: 3.801.870 3.794.613 3.713.417 3.341.220 3.050.604
Płatna telewizja 36.255 52.114 42.971 54.083 48.659
Telefonia komórkowa 3.529.840 3.473.104 3.386.794 3.058.691 2.800.366
Internet 235.775 269.395 283.652 228.446 201.579

1) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
2) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

ZASTRZEŻENIE
Prezentowane powyżej wskaźniki operacyjne (KPI) za czwarty kwartał 2016 roku oraz cały 2016 rok obejmują wyniki operacyjne Grupy Polsat oraz Grupy Aero2 (dawniej Grupa Midas), nabytej dnia 29 lutego 2016 roku. W związku z powyższym wyniki operacyjne za analizowane okresy 2016 roku nie są w pełni porównywalne z wynikami operacyjnymi za analogiczne okresy 2015 roku, jednakże wpływ konsolidacji wyników operacyjnych Grupy Aero2 na raportowany poziom wyników operacyjnych Grupy Polsat jest niematerialny.
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 201520162017
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
Polsat - kanały tematyczne 10,52% 11,30% 12,44% 11,58% 11,67% 11,65% 11,65% 11,57% 11,53%
   TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
   TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
   Polsat2 1,42% 1,41% 1,56% 1,31% 1,37% 1,39% 1,63% 1,41% 1,27%
   Polsat Sport 0,35% 0,58% 0,75% 0,45% 0,45% 0,69% 0,37% 0,28% 0,23%
   Polsat Sport Extra 0,09% 0,12% 0,16% 0,12% 0,09% 0,11% 0,07% 0,09% 0,08%
   Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% 0,03%
   Polsat News 0,73% 0,85% 0,91% 0,86% 0,73% 0,77% 0,94% 0,78% 0,72%
   Polsat News 2 0,08% 0,10% 0,09% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,10%
   Polsat Café 0,39% 0,44% 0,42% 0,32% 0,34% 0,36% 0,46% 0,40% 0,42%
   Polsat Play 0,70% 0,67% 0,64% 0,65% 0,68% 0,68% 0,68% 0,66% 0,56%
   Polsat Film 0,74% 0,70% 0,80% 0,74% 0,86% 0,74% 0,77% 0,79% 0,76%
   Polsat JimJam 0,17% 0,14% 0,12% 0,22% 0,27% 0,20% 0,22% 0,26% 0,19%
   Polsat Crime&Investigation 0,10% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,14% 0,17% 0,13% 0,12%
   Polsat Food(6) 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,13%
   Polsat Viasat Explore 0,06% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10% 0,08% 0,13% 0,13% 0,12%
   Polsat Viasat History 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,16% 0,16% 0,15%
   Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
   Polsat Romans 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,16% 0,11%
   Disco Polo Music 0,23% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,26% 0,33% 0,26% 0,18%
   MUZO/TV 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,03%
   Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
   Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
   Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,03%
DTT
TVP1 8,86% 8,46% 7,51% 8,62% 8,14% 7,32% 7,05% 7,00% 7,41%
TVP2 8,37% 7,79% 6,97% 7,61% 7,40% 7,10% 6,88% 7,27% 7,19%
TVN - kanał główny 12,68% 12,20% 12,04% 12,68% 12,90% 12,69% 11,96% 13,32% 12,78%
TVP Info 1,24% 1,51% 1,70% 1,64% 1,26% 1,22% 1,49% 1,12% 1,22%
ATM Rozrywka 0,77% 0,89% 0,81% 0,88% 0,91% 0,81% 0,86% 0,90% 0,91%
Puls 2 1,88% 1,74% 1,91% 1,89% 2,00% 2,11% 2,01% 1,96% 1,93%
TV PULS 3,84% 3,76% 3,62% 3,61% 3,55% 3,76% 3,81% 3,81% 3,11%
Eska TV(1) 1,04% 0,89% 0,91% 0,82% 0,79% 0,90% 0,97% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,67% 0,45%
Polo TV 1,16% 1,47% 1,41% 1,34% 1,37% 1,29% 1,37% 1,32% 1,08%
TTV - Twoja Telewizja 1,56% 1,65% 1,90% 1,80% 1,88% 1,95% 2,03% 1,96% 1,98%
TVN7 3,25% 3,52% 3,35% 3,64% 3,29% 3,33% 3,53% 3,86% 3,44%
TVP Kultura 0,41% 0,39% 0,40% 0,41% 0,44% 0,43% 0,43% 0,35% 0,43%
TVP Historia 0,60% 0,64% 0,57% 0,61% 0,56% 0,48% 0,51% 0,52% 0,56%
TVP Polonia(8) 0,43% 0,49% 0,41% 0,38% 0,38% 0,41% 0,24% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,95% 1,07% 1,25% 1,08% 1,09% 0,96% 0,88% 0,82% 0,96%
TVP Regionalna 0,55% 0,59% 0,62% 0,57% 0,54% 0,58% 0,59% 0,53% 0,53%
TVP ABC 0,66% 0,65% 0,55% 0,71% 0,76% 0,75% 0,92% 1,12% 1,22%
Stopklatka 0,93% 0,96% 0,96% 0,95% 0,96% 1,06% 1,08% 1,14% 1,03%
Fokus TV 0,67% 0,66% 0,87% 0,81% 0,98% 0,93% 1,02% 0,84% 0,84%
Zoom TV n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,16%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,11% 0,16%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,16% 0,21%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,08%
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
Grupa Polsat 23,97% 24,65% 25,24% 24,78% 24,40% 25,45% 24,60% 25,07% 24,27%
Grupa TVN 21,76% 22,12% 21,96% 22,66% 22,54% 22,78% 22,61% 23,80% 23,84%
Grupa TVP 24,25% 23,86% 22,60% 24,10% 23,28% 21,71% 21,95% 21,22% 22,03%

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, prime time (17:00 - 23:00)

201520162017
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
Polsat - kanały tematyczne 9,76% 10,63% 11,57% 10,66% 11,10% 11,16% 10,91% 10,90% 11,38%
     TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
     TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
     Polsat2 1,09% 1,12% 1,22% 0,95% 1,02% 1,01% 1,14% 0,98% 0,86%
     Polsat Sport 0,35% 0,66% 0,78% 0,57% 0,64% 0,86% 0,54% 0,33% 0,26%
     Polsat Sport Extra 0,09% 0,09% 0,16% 0,13% 0,10% 0,12% 0,07% 0,08% 0,08%
     Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% 0,03%
     Polsat News 0,52% 0,67% 0,67% 0,63% 0,54% 0,60% 0,70% 0,58% 0,56%
     Polsat News 2  0,09% 0,13% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,11%
     Polsat Café 0,43% 0,45% 0,43% 0,34% 0,42% 0,41% 0,56% 0,46% 0,51%
     Polsat Play 0,56% 0,49% 0,44% 0,48% 0,52% 0,50% 0,47% 0,48% 0,40%
     Polsat Film 0,82% 0,79% 0,83% 0,78% 0,96% 0,82% 0,83% 0,83% 0,85%
     Polsat JimJam 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,16% 0,14% 0,16% 0,18% 0,13%
     Polsat Crime&Investigation 0,06% 0,07% 0,11% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08%
     Polsat Food(6) 0,06% 0,06% 0,11% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,11%
     Polsat Viasat Explore 0,06% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,06% 0,11% 0,11% 0,09%
     Polsat Viasat History 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,12% 0,08% 0,10%
     Polsat Viasat Nature 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
     Polsat Romans 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,13% 0,13% 0,09%
     Disco Polo Music 0,16% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 0,18% 0,26% 0,20% 0,14%
     MUZO.TV 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
     Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
     Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
     Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
DTT
TVP1 11,04% 11,26% 9,86% 10,90% 9,66% 9,60% 9,31% 9,32% 9,04%
TVP2 10,01% 9,24% 8,60% 9,51% 9,05% 8,43% 7,67% 9,02% 8,91%
TVN - kanał główny 14,02% 13,80% 13,96% 14,01% 14,81% 14,41% 14,05% 15,22% 14,44%
TVP Info 1,02% 1,18% 1,37% 1,30% 1,11% 0,98% 1,33% 0,95% 1,00%
ATM Rozrywka 0,64% 0,75% 0,68% 0,70% 0,74% 0,74% 0,80% 0,65% 0,63%
Puls 2 1,64% 1,60% 1,79% 1,70% 1,83% 1,90% 2,05% 1,87% 1,76%
TV PULS 3,98% 3,81% 3,55% 3,49% 3,39% 3,52% 3,91% 3,87% 3,20%
Eska TV(1) 0,71% 0,64% 0,70% 0,63% 0,61% 0,66% 0,68% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,44% 0,29%
Polo TV 0,79% 1,07% 1,04% 0,92% 0,97% 0,92% 1,06% 0,94% 0,76%
TTV - Twoja Telewizja 1,21% 1,14% 1,42% 1,32% 1,43% 1,45% 1,56% 1,46% 1,58%
TVN7 3,20% 3,47% 3,47% 4,07% 3,24% 3,23% 3,59% 3,76% 3,51%
TVP Kultura 0,39% 0,35% 0,41% 0,38% 0,43% 0,39% 0,38% 0,30% 0,39%
TVP Historia 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,50% 0,40% 0,41% 0,37% 0,46%
TVP Polonia(8) 0,33% 0,42% 0,41% 0,35% 0,34% 0,36% 0,23% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,77% 0,89% 1,05% 0,89% 0,95% 0,85% 0,72% 0,65% 0,82%
TVP Regionalna 0,65% 0,66% 0,78% 0,69% 0,61% 0,60% 0,73% 0,64% 0,65%
TVP ABC 0,58% 0,59% 0,50% 0,61% 0,69% 0,71% 0,84% 1,07% 1,18%
Stopklatka 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,86% 0,86% 0,91% 0,91% 0,87%
Fokus TV 0,55% 0,56% 0,80% 0,75% 0,86% 0,76% 0,81% 0,61% 0,65%
Zoom TV n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,15%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,10% 0,15%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,15% 0,18%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,06%
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
Grupa Polsat 24,54% 25,03% 25,70% 25,33% 25,42% 26,11% 24,85% 25,25% 24,79%
Grupa TVN 21,98% 22,25% 22,43% 22,94% 23,08% 22,98% 23,51% 24,37% 24,42%
Grupa TVP 27,43% 27,12% 25,65% 27,20% 25,70% 24,46% 24,17% 24,31% 24,60%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) Eska TV - od 1 października 2016 kanał nadawany w sieciach kablowych (zakończenie transmisji w DTT)
(2) 8TV - nowy kanał nadający od 1 października 2016 w systemie DTT, który wszedł w miejsce ESKA TV
(3) Nowa TV - nowy kanał nadający w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 9 listopada 2016
(4) WP TV i Metro TV - nowe kanały nadające w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 2 grudnia 2016
(5) od 2.01.2017 - Super Polsat zajął miejsce Polsat Sport News na MUX-2, który pod nazwą Polsat Sport News HD kontynuuje nadawanie w sieciach kablowo-satelitarnych
(6) od stycznia 2017 jako Food Network w Grupie TVN
(7) kanał nadaje od 10 lutego 2017, dane za okres monitorowania 
(8) od 19.07.2016 kanał przestał nadawać w systemie DTT

Ostatnia aktualizacja 02.10.2017