Nasza filozofia CSR

CSR jest dla nas nieodłącznym elementem funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowych i budowania wartości spółek. 

CSR - Cyfrowy PolsatDlatego już od kilku lat, zarówno w Cyfrowym Polsacie, jak i Polkomtelu, realizujemy działania z obszaru społecznej odpowiedzialności, w tym m.in.:

  • poprawiające nasze relacje z rynkiem i Klientami, 
  • przynoszące pozytywny wpływ na środowisko, 
  • wspierające tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy 
  • oraz gwarantujące otwarty dialog ze społeczeństwem.

Wierzymy, że taki sposób działania znajdzie nie tylko odzwierciedlenie w zaufaniu Klientów do naszej marki, ale także ich lojalności wobec oferowanych usług i wzroście sprzedaży nowych produktów.

CSR - Cyfrowy PolsatZależy nam na odpowiedzialnym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian. Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. Pozostajemy również w otwartym dialogu z pozarządowymi organizacjami branżowymi.

W portfolio ofertowym – czy sieci Plus czy platformy Cyfrowy Polsat – proponujemy przyjazne produkty, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkowników oraz w trosce o ochronę środowiska.

Jako pracodawca nie tylko mamy prawne zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i komfortu w miejscu pracy, ale – co więcej – inwestujemy w pracowników, bo ich umiejętności decydują o kierunku i tempie, w jakim rozwija się firma.

Będąc częścią lokalnych społeczności wspieramy organizacje pożytku publicznego i osoby potrzebujące. Pomimo że działalność wolontariatu pracowniczego nie jest ujęta w formalne procedury wewnętrzne, aktywności tego rodzaju są podejmowane także w naszej Grupie, a działania charytatywne prowadzone są na wielu obszarach.  

Ponadto:

  • wspieramy projekty edukacyjne, 
  • promujemy aktywny tryb życia, 
  • walczymy z piractwem telewizyjnym w Polsce, 
  • angażujemy naszych pracowników w budowanie odpowiedzialnego biznesu, 
  • sukcesywnie podnosimy standardy współpracy z naszymi dostawcami. 
Ostatnia aktualizacja 08.04.2015