Płatna telewizja

Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod względem liczby klientów. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie. Od 2006 roku jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby aktywnych usług i udziału w rynku.  Na koniec 2017 roku świadczyliśmy ponad 5,0 mln usług płatnej telewizji satelitarnej dla około 3,5 miliona abonentów.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek płatnej telewizji w Polsce

Polski rynek płatnej telewizji jest rynkiem dojrzałym charakteryzującym się wysokim poziomem nasycenia oraz niską dynamiką wzrostu. Zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym sytuacja na polskim rynku płatnej telewizji jest stabilna. Z jednej strony wysoki poziom penetracji rynku usługami powoduje, że potencjał wzrostu jest bardzo niski. Z drugiej strony operatorzy płatnej telewizji aktywnie lojalizują swoje bazy abonenckie, przede wszystkim poprzez coraz bardziej popularną pakietyzację usług, łącząc w pakiety płatną telewizję z usługami telekomunikacyjnymi (internet, telefon), czy rozwijanie i oferowanie klientom własnych serwisów wideo online (ang. OTT – over the top), umożliwiających odbiór treści na żądanie na szerokiej gamie urządzeń mobilnych. Trend ten prowadzi do coraz silniejszego przenikania się rynków płatnej telewizji i telekomunikacyjnego.

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych (DTH), telewizji kablowych oraz poprzez protokół internetowy (IPTV). Szacuje się, że w 2016 roku dominujący udział w rynku płatnej telewizji, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, posiadali operatorzy platform satelitarnych – niemal 55% według liczby abonentów, a w drugiej kolejności operatorzy telewizji kablowych – nieco ponad 40%. Mimo silnej dynamiki wzrostu znaczenie IPTV pozostaje marginalne przy udziale w rynku na poziomie niecałych 5%.

Rynek płatnej telewizji w Polsce w 2016 r. według liczby abonentów

Operatorzy satelitarni, dostarczający swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej zaludnione bez konieczności istotnego zwiększania kosztów, tylko w ograniczonym zakresie konkurują z operatorami telewizji kablowej, którzy koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego klienta.  

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej

Według szacunków własnych i PMR baza abonentów na rynku platform satelitarnych w Polsce jest względnie stabilna i w 2016 roku wynosiła ok. 6 mln. Polski rynek jest praktycznie podzielony pomiędzy dwie płatne platformy cyfrowe: Cyfrowy Polsat oraz nc+.

Cyfrowy Polsat pozostaje liderem pod względem liczby klientów z udziałem w rynku płatnej telewizji w Polsce na poziomie blisko 32%. Numerem dwa na rynku jest platforma nc+, która posiada ok. 19% udziałów w rynku. Z platformą nc+ współpracuje Orange, który oferuje płatną telewizję DTH opartą o ofertę programową nc+ w ramach swoich pakietów zintegrowanych.

Operatorzy telewizji kablowej

Polski rynek telewizji kablowej jest zdominowany przez trzech największych operatorów - UPC Polska Sp. z o.o., Vectra S.A. i Multimedia Polska S.A., których szacowany łączny udział w rynku płatnej telewizji w Polsce wynosi około 23%.  Według szacunków PMR, po kilku latach spadków spowodowanych procesem cyfryzacji i odpływem klientów do naziemnej telewizji cyfrowej, rynek operatorów kablowych ustabilizował się na poziomie ok. 4,5 mln abonentów. Możliwości pozyskiwania nowych klientów są ograniczone z uwagi na wysokie nasycenie usługami telewizji kablowej w obszarach miejskich oraz brak zainteresowania ze strony operatorów kablowych ponoszeniem wysokich nakładów na budowę infrastruktury kablowej na obszarach słabiej zaludnionych i terenach wiejskich. 

Cyfrowa telewizja poprzez protokół Internetowy (IPTV)

Wiodącymi operatorami IPTV w Polsce są Orange Polska oraz Netia. Pozostała część rynku IPTV jest rozdrobniona pomiędzy Multimedia Polska oraz lokalnych dostawców usług internetowych (ISP). Rozwój rynku IPTV przebiega w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia jakościowych i opłacalnych usług IPTV i związane z tym wysokie koszty wdrożenia usług IPTV

Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji

Według prognoz PMR w latach 2016-2021 rynek płatnej telewizji w Polsce znajdzie się w stagnacji przy minimalnie spadającej liczbie klientów. Wynika to przede wszystkim z wysokiej penetracji rynku oraz wysokiego stopnia nasycenia standardem DVB-T grupy docelowej usług telewizji naziemnej. W celu przyciągnięcia użytkowników DVB-T operatorzy płatnej telewizji dążyć będą do zwiększenia swojej konkurencyjności i zaproponowania klientom unikalnej oferty. Istotnymi czynnikami wpływającymi na utrzymanie własnej bazy klientów są oferty pakietowe, zawierające usługi telekomunikacyjno-kontentowe połączone ze sprzedażą sprzętu (tablety, smartfony, laptopy, telewizory) i usługami dodatkowymi oraz rozszerzanie oferty treści dostępnych na wyłączność. Na znaczeniu szybko zyskują nowoczesne technologie, które umożliwiają dostarczanie spersonalizowanego kontentu (m.in. treści na żądanie) za pośrednictwem internetu, w szczególności na urządzenia mobilne.

PMR oczekuje nieznacznego spadku wartości rynku w latach 2016-2021, przy czym dynamika zmian pozostanie na niskim poziomie. Według PMR w okresie 2016-2021 platformy satelitarne nadal będą stanowić największy segment rynku płatnej telewizji w Polsce, osiągając pod koniec prognozowanego okresu 57% udziału w rynku pod względem wartościowym. Drugim największym segmentem pozostaną operatorzy kablowi z udziałem w rynku na poziomie ok. 37% na koniec prognozowanego okresu. Pomimo najwyższej dynamiki wzrostu znaczenie usług IPTV pozostanie w prognozowanym okresie niewielkie, choć na rozwój tego segmentu może pozytywnie wpłynąć rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do internetu oraz sieci światłowodowych.

OFERTA

Naszą strategią programową jest oferowanie szerokiego portfolio pakietów z kanałami dla całej rodziny w konkurencyjnych cenach. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim usługi płatnej cyfrowej telewizji rozprowadzanej drogą satelitarną bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem dekoderów oraz anten satelitarnych.

Oferujemy dostęp do ponad 170 kanałów (z czego ponad 70 to kanały w jakości HD) o różnorodnej tematyce: ogólnej, sportowej, filmowej, rozrywkowej, edukacyjnej, muzycznej, informacyjnej, czy z bajkami dla dzieci. Część kanałów dostępna jest z satelity tylko w Cyfrowym Polsacie np. sportowe kanały Polsatu – jest to istotny element budujący wartość naszej oferty płatnej telewizji. W 2016 roku nasze kanały sportowe Polsat Sport HD i Polsat Sport News HD należały do najchętniej oglądanych kanałów sportowych w Polsce w grupie komercyjnej 16-49 (Nielsen Audience Measurement).

Nasi klienci mają do wyboru trzy pakiety podstawowe, oferowane w zróżnicowanych cenach w zależności od ilości kanałów kodowanych w pakiecie. Aby jak najlepiej dopasować produkt do swoich potrzeb nasi klienci mogą rozszerzyć podstawowe pakiety o tematyczne pakiety dodatkowe, np. sportowe czy filmowe, wypożyczalnię VOD na telewizor oraz popularne serwisy online: Cyfrowy Polsat GO i HBO GO. Poza naszymi płatnymi pakietami programowymi klienci korzystający z naszych dekoderów mają dostęp do ponad 500 niekodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych (FTA, free-to-air).

Naszym klientom oferujemy usługę Multiroom HD, która umożliwia korzystanie z tych samych kanałów telewizyjnych za pośrednictwem dwóch lub więcej dekoderów w jednym domu w ramach jednego abonamentu.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w sposobie konsumpcji treści telewizyjnych, w 2016 roku wprowadziliśmy na rynek nowy serwis online - Cyfrowy Polsat GO. Zapewnia on dostęp do tysięcy programów na żądanie oraz do ponad 90 kanałów linearnych zgodnych z wybranym przez klienta pakietem telewizji satelitarnej.

W czerwcu 2012 roku rozszerzyliśmy portfolio świadczonych przez nas usług o produkt TV Mobilna w technologii cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Usługa TV Mobilna umożliwia odbiór telewizji w czasie rzeczywistym na urządzeniach przenośnych. W ramach usługi TV Mobilna oferujemy dostęp do Pakietu Ekstra. Jest to pakiet 12 kodowanych kanałów telewizyjnych z czterech kategorii tematycznych (sport, film, informacje, telewizja dziecięca) i 12 kanałów radiowych.

Od 2009 roku oferujemy naszym klientom telewizji satelitarnej dostęp do usługi wideo na żądanie VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa, która umożliwia płatny dostęp do nowości i hitów filmowych za pośrednictwem dekodera. Usługa nie wymaga dodatkowych rozwiązań technologicznych, jest dostępna poprzez odbiornik telewizyjny, wyłącznie dla klientów posiadających dekoder HD. 

Dowiedz się więcej: www.cyfrowypolsat.pl

TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA

System dostępu warunkowego

Dostęp do kanałów telewizyjnych oferowanych w naszych płatnych pakietach programowych DTH jest zabezpieczony systemem dostępu warunkowego wynajmowanym od firmy Nagravision. Regularnie podejmujemy działania w celu identyfikacji nieautoryzowanego dostępu do naszej usługi, ze względu na istotne ryzyka, jakie stwarza dla naszej działalności.
Ponadto współpracujemy z firmą Irdeto w zakresie zabezpieczania treści cyfrowych przesyłanych w technologii DVB-T. Firma Irdeto zapewnia nam system dostępu warunkowego oraz niezbędne wsparcie techniczne, a także wyspecjalizowany i kompleksowy monitoring Internetu pozwalający na zbieranie i analizowanie zdarzeń mogących naruszać prawa autorskie podmiotów z naszej Grupy.

Satelita

Mamy podpisane umowy z Eutelsat S.A. na wynajem pojemności na satelitach Hot Bird. Umowy obejmują pięć transponderów, na których umieszczamy kanały telewizyjne w jakości HD oraz SD. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym możemy umieszczać kanały HD oraz SD w ramach tych samych pojemności satelitarnych (transponderów), co pozwala nam efektywniej zarządzać dzierżawioną pojemnością.

Centrum nadawcze

Centrum nadawcze

Nasze centrum nadawcze mieści się w Warszawie i umożliwia nam emitowanie kanałów telewizyjnych na wykorzystywane przez nas transpondery na satelitach Hot Bird. Niektóre z oferowanych przez nas kanałów telewizyjnych są emitowane przez nadawców tych kanałów lub przez podmioty trzecie. Centrum wyposażone jest w najnowsze systemy informatyczne oraz układy audio i wideo, co umożliwia nam nadawanie kanałów telewizyjnych w jakości SD i HD.

Od 2014 roku działa zapasowe satelitarne centrum nadawcze zlokalizowane w Radomiu, które zapewnia nam ciągłość nadawania programów w przypadku złych warunków atmosferycznych lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w naszym centrum satelitarnym.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem uszkodzenia lub wyłączenia naszego centrum nadawczego lub jego części, nasze urządzenia służące do nadawania, przesyłania i multipleksowania posiadają zabezpieczenia w kluczowych punktach. Ponadto, w razie potrzeby, Eutelsat S.A. zobowiązany jest do zapewnienia nam pojemności zastępczej.

System kompresji

W 2016 roku przeprowadziliśmy kolejną modernizację systemów kompresji pracujących na potrzeby dwóch transponderów. Dzięki tej operacji zyskaliśmy pojemność na dodatkowe kanały HD bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu najmu pojemności satelitarnej.

Usługi świadczone w technologii DVB-T

Usługi w ramach TV Mobilna są świadczone w technologii DVB-T na multipleksie dedykowanym telewizji mobilnej. Usługa jest realizowana na częstotliwościach z zakresu 470-790 MHz (przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju) posiadanych przez naszą spółkę zależną INFO-TV-FM Sp. z o.o. Do emisji programów wykorzystywana jest infrastruktura spółki Emitel Sp. z o.o., która składa się z sieci nadajników radiowych obejmujących swoim zasięgiem 31 największych miast w Polsce. Zasięg multipleksu to blisko 7,3 mln gospodarstw domowych i około 22,5 mln osób.  

Dekodery

Dekodery

W celu zmniejszenia naszych kosztów, w 2007 roku uruchomiliśmy własną produkcję dekoderów SD, w 2010 roku rozpoczęliśmy produkcję dekoderów HD, w 2012 roku dekodera DVB-T, a w 2013 roku dekodera PVR. W kwietniu 2015 roku nabyliśmy spółkę InterPhone Service Sp. z o.o., właściciela fabryki z nowoczesnym parkiem maszynowym, który - uzupełniony dotychczas używanymi do produkcji maszynami - umożliwił zwiększenie elastyczności produktowej, a także zwiększył wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztu produkcji. W portfolio InterPhone Service znajdują się produkty telekomunikacyjne do transmisji danych w technologii LTE oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, m.in. dekodery satelitarne, urządzenia pomiarowe, wzorniki, komponenty elektroniczne i inne. Fabryka mieści się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

W 2016 roku wyprodukowane przez nas dekodery stanowiły blisko 92% wszystkich udostępnionych przez nas dekoderów. Według stanu na koniec grudnia 2016 roku, w sumie z naszych taśm zeszło już 7,5 mln dekoderów, w tym ponad 5,9 mln dekoderów HD. Wszystkie modele produkowanych przez nas dekoderów do odbioru telewizji w wysokiej rozdzielczości wyposażyliśmy dodatkowo w dostęp do aplikacji IPLA, dzięki której po podłączeniu dekodera do Internetu użytkownik może korzystać z zasobów naszej telewizji internetowej. W ramach oferty klienci mogą również korzystać na naszych dekoderach z usługi Multiroom.

W styczniu 2016 roku do oferty dodany został nowy dekoder EVOBOX PVR, który jest najbardziej zaawansowanym technologicznie dedykowanym dekoderem satelitarnym dostępnym w ofertach platform satelitarnych w Polsce. Dzięki niemu klienci telewizji w Cyfrowym Polsacie zyskali możliwość jednoczesnego nagrywania trzech programów i oglądania czwartego. Ponadto dekoder posiada dysk 500 GB i wbudowany moduł Wi-Fi.

Ostatnia aktualizacja 06.04.2018