Wynagrodzenia Zarządu

Wynagrodzenia członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 mln PLN Tobias Solorz2Dariusz DziałkowskiTomasz Gillner-Gorywoda3 Aneta JaskólskaAgnieszka Odorowicz4Katarzyna Ostap-Tomann5Maciej StecTomasz Szeląg6Razem
Wynagrodzenie podstawowe1  2016 1,5 0,6 1,2 0,9 0,5 0,2 0,9 0,7 6,5
2015 1,5 0,7 1,3 0,9 - - 0,8 0,9 6,1
Premie  2016 5,0 1,0 1,5 1,8 0,5 1,2 1,6 4,1 16,7
2015 3,5 1,0 2,1 1,5 - - 1,1 3,2 12,4
Łączne wynagrodzenie  2016 6,5 1,6 2,7 2,7 1,0 1,4 2,5 4,8 23,2
2015 5,0 1,7 3,4 2,4 - - 1,9 4,1 18,5

[1] z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Jednostce Dominującej oraz spółkach zależnych Cyfrowego Polsatu S.A.
[2] Prezes Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 r.), Wiceprezes Zarządu (od dnia 10 grudnia 2014 r. do 7 grudnia 2015 r.)
[3] Członek Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 r.), Prezes Zarządu (od dnia 28 października 2014 r. do 7 grudnia 2015 r.)
[4] Członek Zarządu od dnia 1 marca 2016 r.
[5] Członek Zarządu od dnia 1 października 2016 r.
[6] Członek Zarządu do dnia 30 września 2016 r.

Ostatnia aktualizacja 27.03.2017