Funkcje w spółkach Grupy

Funkcje w spółkach Grupy Cyfrowego Polsatu

Członkowie Zarządu Cyfrowego Polsatu sprawują funkcje członków zarządów lub rad nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej:

Tobias Solorz
Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od grudnia 2015 r., powołany do 2019 r. 

 • Polkomtel Sp. z .o.o. (Prezes Zarządu)
 • Plus TM Management Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)

Dariusz Działkowski    
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od sierpnia 2007 r., powołany do 2019 r.

 • Telewizja Polsat Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • INFO-TV-FM Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. (Członek Zarządu)

Tomasz Gillner-Gorywoda
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od grudnia 2015 r., powołany do 2019 r. 

 • Polkomtel Sp. z .o.o (Dyrektor Generalny oraz Prokurent) 

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 r., powołana do 2019 r.

 • Polkomtel Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • INFO-TV-FM Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • CPSPV1 Sp. z o.o. (Członek Zarządu)    
 • CPSPV2 Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • Plus TM Management Sp. z o.o. (Członek Zarządu)      

Agnieszka Odorowicz 
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2016 r., powołana do 2019 r.

Katarzyna Ostap-Tomann 
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od października 2016 r., powołana do 2019 r.

 • Telewizja Polsat Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • Polkomtel Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • INFO-TV-FM Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • CPSPV1 Sp. z o.o. (Członek Zarządu)    
 • CPSPV2 Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
 • Polsat License Ltd. (Członek Zarządu)
 • Plus TM Management Sp. z o.o. (Członek Zarządu)     

Maciej Stec
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. od listopada 2014 r., powołany do 2019 r.

 • Telewizja Polsat Sp. z o.o. (Członek Zarządu oraz Dyrektor sprzedaży i zakupów zagranicznych)
 • Polsat Ltd. (Członek Zarządu)   
 • Polsat Jimjam Ltd. (Członek Zarządu)  
 • Muzo.fm Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej)

na dzień 22 czerwca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja 03.07.2017