Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Do 2015 r. wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej było wypłacane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 5 września 2007 roku, natomiast od 2016 roku jest wypłacane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku

mln PLN 20162015 
Zygmunt Solorz-Żak 
(Przewodniczący)1
0,15 0,18
Marek Kapuściński 
(Przewodniczący)2
0,06 -
Józef Birka3 0,15 0,09
Robert Gwiazdowski 0,15 0,12
Aleksander Myszka4 0,15 0,09
Andrzej Papis5 - 0,03
Leszek Reksa 0,15 0,12
Heronim Ruta 0,15 0,12
Tomasz Szeląg6 0,05 -
RAZEM 1,01 0,75

[1] Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 30 września 2016 r.
[2] Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2016 r., Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2016 r. do24 października 2016 r.
[3] Członek Rady Nadzorczej od dnia 3 kwietnia 2015 r.
[4] Członek Rady Nadzorczej od dnia 3 kwietnia 2015 r.
[5] Członek Rady Nadzorczej do dnia 2 kwietnia 2015 r.
[6] Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2016 r. 

Ostatnia aktualizacja 27.03.2017